Thơ: Giấc mơ Giuse

0

Giu-se nằm ngủ và mơ
Ngủ cho lại sức, vẫn nghe rõ ràng
Lần đầu chẳng chút ngại ngùng
Đón ngay Trinh Nữ đang mang thai về
Lần sau vội vã giữa khuya
Trốn đi thoát khỏi mưu đồ ác vương
Giu-se mơ giấc thiêng liêng
Không cần tính toán, thật lòng làm ngay
Tuân theo lệnh Chúa đêm ngày
Quyết tâm hành động, luôn đầy tin yêu
Giu-se chẳng có làm liều
Nhưng chỉ làm điều Thiên Chúa truyền ban
Cầu xin Thánh Cả từ nhân
Đỡ nâng trong lúc khó khăn ở đời

TRẦM THIÊN THU
Lễ Đức Thánh Giuse – 2021

Comments are closed.