Browsing: Huyền nhiệm Ơn gọi

Huyền nhiệm Ơn gọi

Huyền nhiệm Ơn gọi
0

Tu đơn thuần đâu phải là lựa chọn một kiểu sống nào đó mà mình thích, nhưng là lựa chọn vì mục tiêu phục vụ Nước Trời theo cách thức mình khám phá được trong kế hoạch của Thiên Chúa