Hình ảnh Tang lễ của Sr. Maria Trần Thị Bích Vân

0

1. Hình ảnh những giây phút cuối đời và nghi thức Nhập quan :

2. Hình ảnh nghi thức Tiễn biệt và Thánh lễ An táng :

Comments are closed.