Tin buồn: Nữ tu Maria Trần Thị Bích Vân

0

TIN BUỒN

“Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,
là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài”
                                                                 (Tv 91,2)

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh
Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp xin kính báo:

Nữ tu MARIA TRẦN THỊ BÍCH VÂN

Sinh ngày 29/ 6/1933
Khấn Dòng năm 1959
đã được Chúa gọi về lúc 21g15′ thứ Hai, ngày 29 tháng 7 năm 2013
Tại Trụ sở Trung ương Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp,
134/4 khu phố 5, Tam Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai.
Hưởng thọ 80 tuổi và 54 năm Khấn Dòng

 Thánh lễ Đưa Chân được cử hành lúc 5g00′ sáng thứ Ba, ngày 30.7.2013

 Nghi thức Tiễn Biệt vào lúc 6g00′ và Thánh lễ An Táng đồng tế sẽ được cử hành lúc 7g00′ sáng Thứ Tư, 31.7.2013 tại Nguyện đường Tu viện Trung Ương.

Kính xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Nữ tu MARIA được hợp hoan cùng các Thánh trên Thiên Quốc.

 Xin chân thành cảm tạ.

             Tm. Hội Dòng
Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hùy 

          Bề trên Tổng quyền

ĐÔI DÒNG TIỂU SỬ

NỮ TU MARIA TRẦN THỊ BÍCH VÂN

Sinh ngày 29/6/ 1933, tại Cao xá, Hưng Yên.
Ngày 15/ 9/ 1951: Gia nhập Đệ tử viện Hội Dòng Đa Minh Bùi Chu.
Năm 1954 : Di cư vào Nam.
Ngày 01/ 5/ 1958: Vào nhà Thử, tại Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Ngày 04/ 8/ 1958: Vào nhà Tập, tại Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Ngày 05/ 8/ 1959: Khấn lần đầu tại Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Năm 1959 – 1962 : Phục vụ tại cộng đoàn Truyền Tin, Tam Hiệp.
Năm 1962 – 1965 : Phục vụ tại Phong Lộc, Cẩm Mỹ và Du Sinh, Đà Lạt.
Năm 1965 – 1968 : Phục vụ tại cộng đoàn Mẹ Lên Trời, Kiến Thiết (nay là cđ. Mẹ Fatima).
Ngày 05/ 8/ 1968: Khấn trọn đời tại Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Năm 1968 – 1972 : Phục vụ tại cộng đoàn Truyền Tin, Tam Hiệp.
Năm 1972 – 1973 : Phục vụ tại cộng đoàn Mẹ Vô nhiễm, Gò Vấp.
Năm 1973 – 1974 : Phục vụ tại cộng đoàn Thánh Đa Minh , Bùi Thái.
Năm 1974 – 1975 : Phục vụ tại cộng đoàn Thánh Giuse I, Tân Mai.
Năm 1975 – 1988 : Phục vụ tại cộng đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Dốc Mơ.
Năm 1988 – 1990 : Nghỉ dưỡng bệnh tại gia đình.
Năm 1990 – 1994 : Phục vụ tại cộng đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Dốc Mơ.
Năm 1994 – 1998 : Phục vụ tại cộng đoàn Thánh Giuse Lao Động, Thiên Bình.
Năm 1998 – 2013 : Nghỉ hưu tại nhà An dưỡng Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Nữ tu MARIA TRẦN THỊ BÍCH VÂN về với Chúa vào lúc 21g05 ngày 29/7/2013 tại Trụ sở Trung ương Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Comments are closed.