Suy niệm với Mẹ, ngày 06.03

0

Thứ Sáu, ngày 06.03.2015

Mt 21,33-43.45-46

“Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa
mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi” (Mt 21,43).

Như Mẹ: Thiên Chúa luôn mời gọi con người cộng tác vào công trình cứu độ của Ngài như những người thợ được gọi vào làm vườn nho cho Chúa, để Nước Trời được lan rộng ra nhiều nơi và có được thật nhiều người nhận biết chân lý cứu độ của Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúa luôn nhẫn nại và chờ đợi chúng con đáp trả lời mời gọi của Chúa để sống đúng danh nghĩa là con cái Chúa. Xin cho chúng con mau mắn đón nhận giáo huấn của Chúa Giêsu truyền dạy và thực hành trong đời sống thường ngày của mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã cộng tác một cách thật tích cực vào công trình cứu độ của Chúa. Xin Mẹ dạy chúng con biết sẵn sàng cộng tác vào ơn cứu độ của Chúa như chính Mẹ vậy.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.