Suy niệm với Mẹ, ngày 29.03.2016

0

Thứ Ba, ngày 29.03.2016 – Tuần Bát Nhật PS

Ga 20, 1-2 ; 11-18

“Đức Giêsu gọi bà: ‘Maria’.” (Ga 20,16).

Như Mẹ: Cô Maria được cho là một người tội lỗi, nhưng khi gặp Chúa Giêsu, cô hết lòng đi theo Chúa. Cô đã trở thành một người hoàn toàn mới, hết lòng với Chúa. Cô được coi là người đầu tin được gặp Chúa Giêsu Phục Sinh. Và sau khi gặp được Chúa Phục Sinh, cô hăng hái đi báo tin cho các môn đệ. Vì lý do này, cô được gọi là tông đồ của các tông đồ.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, trên thế giới vẫn còn rất nhiều người chưa biết Chúa, xin Chúa đặt vào lòng họ cũng như chúng con một khát vọng yêu thương, lương tâm ngay thẳng và niềm hăng say tìm kiếm Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, xin giúp chúng con biết nhạy bén nhận ra tiếng Chúa khi Ngài gọi chính tên từng người chúng con và đáp trả tiếng mời gọi của Ngài.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.