Hình ảnh giờ cầu nguyện Mùa Chay – Trường MG Hoa Anh Đào

0

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ GIỜ CẦU NGUYỆN MÙA CHAY
CỦA TRƯỜNG MẪU GIÀO HOA ANH ĐÀO

162

Thứ Tư, ngày 29/3/2017 Trường Mẫu Giáo Hoa Anh Đào tổ chức giờ cầu nguyện Mùa chay cho toàn thể: Ban Giám Hiệu, Giáo viên, Công nhân viên dưới sự hướng dẫn của Soeur Matta Nguyễn Thị Hoa.

Sơ Matta Nguyễn Thị Hoa đang hướng dẫn phút hồi tâm

CHƯƠNG TRÌNH GIỜ CẦU NGUYỆN:

16h30: Xưng tội

17h: Chầu Thánh Thể

17h30: Giờ cầu nguyện

18h: Kết thúc

Qua giờ cầu nguyện, Soeur Matta giúp mỗi người ý thức về thân phận cát bụi của kiếp người. Ý thức về sự bất toàn, yếu đuối và nhiều thiếu xót của bản thân để biết tín thác, đặt niềm tin vào Thiên Chúa – Đấng đã dựng nên ta. Qua đó mỗi người được Chúa biến đổi, hoán cải tâm hồn mỗi ngày hầu xứng đáng đón nhận hồng phúc trong ngày đại lễ mừng Chúa Phục Sinh.

Xin nhấn vào đây để xem file hình:

Ban truyền thông

Comments are closed.