Người được biến đổi trước mắt họ – Suy niệm CN XVIII – Lễ Chúa Hiển Dung

0

SỰ HIỂN DUNG CỦA CHÚA
Suy niệm: Mt 17:1-9

195

Người được biến đổi trước mắt họ (Mt 17,2)

Một Đấng Messiah rạng ngời ánh vinh quang, một trải nghiệm ngoài thân xác, những nhân vật nổi bật (Môsê và Elia) trong quá khứ và có tiếng nói từ đám mây phát ra – sự biến hình là một trong những câu truyện đáng nhớ nhất trong Kinh Thánh. Chúng ta biết câu truyện này: Đức Giêsu đem Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi, ở đó Ngài được biến đổi hình dạng ngay trước mắt họ.

Vì thế thường thì chúng ta lớn lên trong đức tin khi chúng ta phải làm điều gì đó. Chúng ta nói “tôi cần tử tế và quảng đại hơn với mọi người, đặc biệt với những người nghèo. Tôi cần đi Lễ thường xuyên hơn”. Đối với một chừng mực nào đó thì điều này đúng. Còn việc lớn lên trong đức tin thì đòi phải có một sự biến đổi trong cách suy nghĩ và hành động. Nhưng đó chỉ là một phần của vấn đề.

Còn một khía cạnh khác đối với sự cân bằng – khía cạnh của Thiên Chúa. Chúng ta cần ân sủng của Người. Và ân sủng đó có thể làm di chuyển núi non! Vào lúc hiển dung, Đức Giêsu, Con chí thánh của Thiên Chúa, đã muốn ban cho các môn đệ của Ngài một thoáng nhìn về vinh quang của Ngài trước khi Ngài bước vào cuộc khổ nạn. Ngài đã muốn giúp họ lớn lên trong đức tin, cũng như Ngài muốn giúp chúng ta.

Các vị thánh thần bí của Giáo Hội, như thánh Bernard Clairvaux, Catherine Siena và Teresa of Ávila, nhắc nhớ chúng ta về những lời bị lãng quên khi chúng ta nhận thức dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua mong manh nhất về vinh quang của Thiên Chúa. Ngay khi Phêrô nói liên miên cách hào hứng, chúng ta có thể nhận thấy chính mình đang cố gắng hiểu được những lời đúng đắn diễn tả những gì mà sự hiện diện của Thiên Chúa giống như thế. Điều đó thì tốt. Nhưng những hành động của chúng ta – chứng từ về sự bình an và niềm vui của chúng ta – có thể vang tiếng lớn hơn cả những lời lẽ của chúng ta.

Vì thế hãy chú tâm vào Mầu nhiệm của Ánh Sáng vĩ đại hôm nay. Hãy tưởng tượng Đức Giêsu vinh quang đang xuất hiện trước mặt bạn. Hãy để cho tình yêu, uy quyền và lòng thương xót của Ngài làm cho bạn lặng thinh. Hãy để cho Ngài nhắc nhớ bạn rằng niềm tin của bạn không chỉ là một vấn đề về những việc bạn phải làm. Hãy để cho Ngài nhắc nhớ bạn rằng Ngài luôn luôn đang tuôn đổ ân sủng thánh thiêng và luôn luôn đang biểu lộ tình yêu của Ngài cho bạn. Và sự biểu lộ đó có thể làm mềm lòng cả những tâm hồn chai cứng nhất.

“Lạy Chúa Giêsu, xin hãy biểu lộ vinh quang của Ngài cho con”.

Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.