Bước vào Thiên Đàng (Các Tầng Trời)

0

Bước vào Thiên Đàng (Các Tầng Trời)

Tưởng tượng thiên đàng nâng tâm hồn chúng ta lên và chạm vào linh hồn của chúng ta

“Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới” (Cl 3,1-2).

Một trong những lời hứa tuyệt vời mà bức tranh toàn cảnh minh họa là Thiên Chúa đã tạo điều kiện cho mỗi người chúng ta tham gia vào sự hiện diện của Người mỗi ngày. Nhờ Con của Người, Chúa Giêsu, thiên đàng đã hiện diện nơi trần gian và nhờ Thánh Thần của Người, chúng ta đã được nâng lên để được ở với Người trên thiên đàng. Phác thảo sau đây là một gợi ý về cách chúng ta có thể trải nghiệm các phúc lành của thiên đàng trong lời cầu nguyện của chúng ta.

Khi bạn thử nghiệm cách cầu nguyện này, bạn hãy cố gắng tách bản thân khỏi các hoạt động hàng ngày trong một khoảng thời gian và hãy bình tâm. Bạn hãy tiếp cận ngai vàng của Thiên Chúa với một trái tim rộng mở và chờ mong. Trên hết, hãy tin vào Thiên Chúa, hãy trông cậy vào Người và cố gắng không để bất cứ điều gì giới hạn sự tác động của Người trong tâm hồn bạn.

Hãy Tưởng Tượng Thiên Chúa

“Tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao; tà áo của Người bao phủ đền thờ. Phía bên trên Người, có các thần Sêraphim đứng chầu; mỗi vị có sáu cánh: hai cánh để che mặt, hai cánh để che thân và hai cánh để bay. Các vị đối đáp tung hô:

“Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Đức Chúa các đạo binh là Đấng Thánh!
Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa!” (Is 6,1-4)

Hãy hình dung Cha trên trời của bạn. Hãy tưởng tượng Người ngồi trên ngai vàng (x. Is 6,1-6; Kh 4,5; G 42,1-6). Hãy ngắm nhìn Thiên Chúa trong vẻ đẹp của sự thánh thiện và hoàn hảo của Người. Hãy để tâm trí của bạn suy nghĩ về ngôn sứ Isaia, Thánh Gioan và Thánh Gióp phải cảm thấy như thế nào khi họ được đưa lên cõi trời. Hãy nghĩ về tác động của điều đó đối với cuộc sống của họ. Khi đôi mắt đức tin của họ được mở ra, họ đã được biến đổi mãi mãi.

Hãy Hình Dung Thiên Đàng

Sau đó, tôi được một thị kiến. Kìa một cái cửa mở ra ở trên trời, và tiếng mà trước đây tôi đã nghe nói với tôi như thể tiếng kèn, bảo tôi rằng: “Lên đây, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy các điều phải xảy ra sau đó”. Lập tức tôi xuất thần. Kìa một cái ngai đặt ở trên trời và có một Đấng ngự trên ngai. Ðấng ngự đó trông giống như ngọc thạch và xích não. Chung quanh ngai có cầu vồng trông giống như bích ngọc. Chung quanh ngai có hai mươi bốn ngai khác, và trên những ngai đó có hai mươi bốn vị Kỳ Mục, các vị đang ngồi, mình mặc áo trắng, đầu đội triều thiên vàng. Từ ngai phát ra ánh chớp, tiếng sấm tiếng sét. Bảy ngọn đuốc, tức là bảy thần khí của Thiên Chúa cháy sáng trước ngai. Trước ngai có cái gì như biển trong vắt tựa phalê. Ở giữa ngai và chung quanh ngai có bốn Con Vật, đằng trước và đằng sau đầy những mắt. Con Vật thứ nhất giống như sư tử, Con Vật thứ hai giống như bò tơ; Con Vật thứ ba có mặt như mặt người; Con Vật thứ bốn giống như đại bàng đang bay. Bốn Con Vật ấy, mỗi con có sáu cánh, chung quanh và bên trong thì đầy những mắt. Ngày đêm chúng không ngừng hô lên rằng:

Thánh, Thánh, Chí Thánh!
Đức Chúa, Thiên Chúa toàn năng,
Ðấng đã có, hiện có và đang đến!

Mỗi khi những Con Vật ấy kính dâng vinh quang, danh dự và lời tạ ơn lên Ðấng ngự trên ngai, Ðấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, thì hai mươi bốn vị Kỳ Mục phủ phục xuống trước mặt Ðấng ngự trên ngai mà thờ lạy Người, Đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, rồi đặt triều thiên của mình xuống trước ngai mà nói:

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
Ngài xứng đáng lãnh nhận lấy
vinh quang, danh dự và uy quyền,
vì Ngài đã dựng nên muôn vật,
và ý Ngài muốn, mọi loài liền có và được dựng nên!” (Kh 4:1-11)

Bây giờ, bạn hãy tưởng tượng các kỳ mục, các vị thánh và vô số các thiên thần đều thờ phượng Thiên Chúa và ca ngợi Chúa Giêsu, Chiên Thiên Chúa. Hãy hình dung áo choàng trắng lấp lánh của họ. Làm thế nào mà những chiếc áo choàng trở nên quá tươi sáng như vậy? Bằng cách rửa mình trong máu của Chúa Giêsu. Bạn hãy cảm nhận cảm giác chiến thắng và niềm hân hoan cất lên từ ca đoàn trên trời khi họ hát vang những lời ca ngợi của Chúa Cha và Chúa Giêsu.

Hãy nhìn vào Chúa Giêsu.

“Bấy giờ tôi thấy đứng ở giữa ngai và bốn Con Vật, giữa các vị Kỳ Mục, một Con Chiên, trông như thể đã bị giết; Chiên đó có bảy sừng và bảy mắt, tức là bảy thần khí của Thiên Chúa đã được sai đi khắp mặt đất” (Kh 5,6).

Hãy hình dung Chúa Giêsu, Chiên Thiên Chúa, vẫn mang những dấu ấn của sự đóng đinh của Người. Hãy tưởng tượng cái nhìn của uy quyền và tình yêu, của lòng thương xót và sự công chính trong ánh mắt của Người. Hãy xem xét tại sao Chúa Giêsu là người duy nhất có thể mở cuộn giấy chứa đựng các kế hoạch và mục đích của Thiên Chúa cho sự sáng tạo của Người. Hãy đặt mình vào cảnh tượng đó, ca ngợi Thiên Chúa cùng với tất cả đoàn hợp xướng trên trời trong một giọng nói không bị gián đoạn. Không có những phiền nhiễu; không có sự nhầm lẫn, không có tội lỗi.

Việc tưởng tượng thiên đàng theo cách này có thể chạm đến tâm hồn của chúng ta và nâng lòng chúng ta lên. Nó có thể giúp chúng ta thấy Chúa Giêsu là Đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết và là khuôn mẫu cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta bắt đầu trải nghiệm niềm vui khi biết rằng chúng ta là một phần không thể thiếu trong kế hoạch của Thiên Chúa để làm mới lại mọi sự, và chúng ta bắt đầu khao khát Chúa Giêsu trở lại và mang theo thiên đàng mới và trái đất mới cho chúng ta.

Theo The Word Among Us [wau.org]
Prayer Resources
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.