Tuần cửu nhật kính Thánh Giuse – Ngày thứ năm

0

Binhsanhdevo.op

Ngày thứ năm: THÁNH GIUSE – MẪU GƯƠNG KHIÊM TỐN VÀ VÂNG PHỤC (14/3)

Chiêm ngắm cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu, qua những trang Kinh Thánh, ta thấy được sự vâng phục tuyệt hảo của Thánh Giuse.

Quả thật, khi thấy Maria – Bạn đính ước của mình có thai, Giuse đã chọn giải pháp âm thầm rút lui, nhưng vẫn tìm cầu Ý Chúa, để phó dâng đường đi nước bước của mình trong Thánh Ý Chúa… Vì thế, khi được Chúa tỏ ý Ngài, Thánh Giuse liền mau mắn thi hành, khiêm tốn và vâng phục, không tính toán so đo hay đòi cho được dấu chỉ – phép lạ, khiêm tốn vâng phục thi hành những lệnh truyền, dù giữa đêm khuya hay nơi đất khách quê người. Ngài đã gác bỏ mọi toan tính của bản thân để mau mắn chu toàn bổn phận Thiên Chúa trao, đã vượt qua mọi trở ngại để hoàn thành sứ vụ được tín thác. Ngài đã dám quên đi bản thân để cho chương trình của Chúa được thực hiện.

Lạy Cha Thánh Giuse, mẫu gương vâng phục tuyệt hảo, xin cầu bầu cho chúng con cũng biết thiết tha tìm kiếm Ý Chúa, biết tiếp rước Chúa vào trong cuộc đời, biết khiêm tốn vâng phục Thánh ý, và mau mắn thi hành như Ngài, để mỗi ngày qua đi là mỗi hiến tế chúng con dâng tiến Chúa, nhờ được tháp nhập vào hy tế cứu độ của Chúa, chúng con mang lại niềm vui và sự an bình của Chúa cho anh chị em chung quanh. Amen.

Comments are closed.

phone-icon