Tuần cửu nhật kính Thánh Giuse – Ngày thứ tư

0

Binhsanhdevo.op

Ngày thứ tư: THÁNH GIUSE – MẪU GƯƠNG SỐNG CÔNG CHÍNH (13/3)

Công chính được Kinh Thánh diễn tả như người có lòng thương xót, như Tv 112,4 đã nói: “Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng chiếu rọi kẻ ngay lành: đó là người từ bi nhân hậu và công chính”. Hơn nữa, “công chính còn là người kính sợ Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và giới luật của Chúa” (Lc 1,6).

Nhìn vào biến cố vĩ đại trong cuộc đời Thánh Cả, chúng ta được chiêm ngắm khuôn mẫu công chính thật sáng ngời, bởi khi thấy Maria, Bạn đính ước của mình có thai trước khi về chung sống, theo Luật, Ngài có thể tố cáo, nhưng vì là người kính sợ Thiên Chúa, nên khi chưa biết rõ thực hư thế nào, Ngài chọn giải pháp âm thầm rút lui, không để lại đau khổ hay oan ức cho tha nhân; Thánh nhân đã phó thác cho Thiên Chúa toàn quyền định liệu, không phản kháng, không oán than… Quả là người vừa có lòng kính sợ Thiên Chúa, vừa có lòng thương xót tha nhân, không hủy hoại hay làm tổn hại thanh danh những người xung quanh.

Lạy Cha Thánh Giuse – Đấng công chính, Ngài đã thể hiện rất rõ nét lòng thương xót của Chúa. Xin giúp cho mỗi chúng con, biết luôn kính sợ Thiên Chúa và thật lòng yêu mến tha nhân, để từng suy nghĩ – lời nói và hành động của chúng con, được Chúa yêu thương dẫn dắt, hầu có thể trở nên thánh địa của lòng Chúa xót thương. Amen.

Comments are closed.

phone-icon