Suy niệm với Mẹ, ngày 23.11

0

Ngày 23.11.2014

Chúa Nhật 34 TN A – Lễ CHÚA KITÔ VUA 

Mt 25,31-46

“Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau,
như mục tử tách biệt chiên với dê” (Mt 25,32).

Như Mẹ: Trong ngày cánh chung, Chúa Giêsu sẽ ngự đến xét xử và đưa các công dân xứng đáng vào Vương Quốc cánh chung. Chỉ những ai tin vào Chúa Giêsu thì sẽ được Ngài cứu độ. Đó là những người đã chu toàn luật Thiên Chúa như chính Chúa Giêsu đã nhấn mạnh trong “giới răn mến Chúa, yêu người”.

Với Mẹ: Chúa muốn nói với chúng con rằng những ai muốn vào Nước Thiên Chúa phải bắt đầu cởi bỏ những ham muốn bất xứng và sống thánh thiện công chính trong nếp sống yêu thương và sẻ chia.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, trong mỗi ngày sống, xin giúp chúng con biết sống quảng đại trong tình liên đới với tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.