Nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết – SN ngày 23.3.2021

0

Suy niệm: Ga 8,21-30

Chúa Giêsu không chỉ nói về cái chết thể xác ở đây. Ngài cũng đang nói về cái chết tâm linh là tình trạng của tất cả những ai bị trói buộc trong tội lỗi. Ngài đang cảnh báo những người nghe rằng nếu họ không đến với Ngài bằng đức tin, họ có nguy cơ dành phần đời còn lại của mình trong một tình trạng dở sống dở chết. Họ mạo hiểm trải qua cuộc sống không thể rũ bỏ sức nặng của tội lỗi của họ và sau đó mang những tội lỗi đó với họ vào cõi vĩnh hằng.

Hãy thử tưởng tượng một cuộc sống không có Đức Kitô. Không có Ngài, không có gì giảm bớt gánh nặng tội lỗi. Không có ân sủng thiêng liêng nào để củng cố chúng ta chống lại sự cám dỗ. Và tệ nhất là không có ân huệ nào của Chúa Thánh Thần để chiếu sáng tình yêu thương của Thiên Chúa vào lòng chúng ta. Đành rằng, chúng ta có thể rơi vào bế tắc trong cuộc chiến chống lại một số tội lỗi của mình. Nhưng đó là những gì mà hầu hết chúng ta sẽ nhận được. Vậy chiến thắng ở đâu? Niềm vui trong lòng thương xót của Thiên Chúa ở đâu?

Đó không phải là cuộc sống mà Chúa Giêsu muốn dành cho bạn – hay cho bất kỳ ai! Sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá không chỉ là một biểu tượng cho tình yêu của Ngài. Đó không chỉ là một ví dụ về lòng nhân hậu mà Ngài hy vọng sẽ truyền cảm hứng để chúng ta cố gắng hơn nữa. Đó là quyền năng và sự khôn ngoan của Thiên Chúa (1Cr 1,24). Đó là một “hành động công chính” duy nhất mang lại “sự tha thứ và sự sống” cho mọi người đến với Ngài (Rm 5,18).

Đó là tin vui trong Tin Mừng hôm nay: Chúa Giêsu Kitô, Chiên Thiên Chúa, đã xóa bỏ tội lỗi của thế gian. Bằng thập tự giá của mình, Ngài đã thực hiện sự chuộc tội cho tất cả tội lỗi của bạn và tội lỗi của tất cả những người bạn có thể nghĩ đến. Không ai quay lại với Ngài phải chết trong tội lỗi của họ. Không ai phải trải qua cuộc sống lặp đi lặp lại những tội lỗi tương tự. Mọi người đều có thể được giải thoát khỏi bóng tối tội lỗi và được đưa vào ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đã hứa rằng khi Ngài bị treo lên thập tự giá, chúng ta sẽ thấy Ngài đã đi bao xa để cứu chúng ta. Vì vậy, hãy chăm chú nhìn vào Đức Kitô bị đóng đinh ngày hôm nay. Nhìn chăm chú vào Ngài và thấy tình yêu của Ngài đang hướng về bạn. Hãy để tình yêu đó đưa bạn từ cõi chết vào cõi sống.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã giải thoát con khỏi tội lỗi và sự chết!

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD.

Comments are closed.