Browsing: Nữ tu Đăng Đàn

Nữ tu Đăng Đàn

Nữ tu Đăng Đàn
0

Tóm tắt nội dung chính, những nhận định và cảm nhận cá nhân về cuốn sách

“HÃY ĐỨNG DẬY! CHÚNG TA ĐI!” của Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II.

Bài thuyết trình của: Nguyễn An, Thanh Nga và Quỳnh Mai – Học viện Thánh Tôma