Browsing: Thơ

Thơ

Thơ
0

Ông Vua nào thương dân và thương nướcMới giả dạng thường dân để vi hànhĐi…

Thơ
0

Tình yêu Thiên Chúa cao vời Bao la khôn ví, đất trời kém thua Lòng…

Thơ
0

Những hạt mưa rơi rất nhẹ Mà như giã nát tim con Những hạt mưa…

Thơ
0

Lầm lũi đếm những bước chân Suốt tháng năm dài xuôi ngược Chầm chậm mà…

Thơ
0

  Gió mê hồn… ru ngủ rồi đây!Ơn thánh… ai ơi có hao gầy?Lời đâu…

Thơ
0

Trưa dìu đi giấc ngủLặng nghe gió nhẹ đưaHoa nắng cài song cửaNhắc chuyện tình…

Thơ
0

Đôi mắt kiếp nhân gianVẫn hoen lệ ngày đêmTự khóc thương số phậnBọt bèo và…

Thơ
0

Lạy Chúa Trời, Đấng giàu lòng thương xót! Xin giải thoát các Đẳng chốn Luyện…

1 40 41 42 43 44 46