Giờ chầu Thiếu Nhi. Tuần I – VII Phục Sinh năm B

0

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH – năm B

NÊN SỨ GIẢ CỦA BÌNH AN VÀ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

Soạn theo “Thiếu nhi sống Thánh Thể” của John Martin  

1. Lời Chúa: Ga 20,19–31. Có thể lấy bài năm A – C

20:19   Vào buổi chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, các cửa nhà nơi các môn đệ ở đều đóng kín, vì sợ người Do thái, Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho các con.”

20:20   Nói thế rồi, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa.

20:21   Người lại nói với các ông : “Bình an cho các con ! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con.”

20:22   Nói thế rồi, Người thổi hơi trên họ và nói : “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần,

20:23   các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại.”

20:24   Nhưng Tôma được gọi là Điđymô, là một người trong Nhóm Mười Hai, không ở với họ khi Chúa Giêsu đến.

20:25   Các môn đệ khác nói với ông : “Chúng tôi đã xem thấy Chúa !” Nhưng ông trả lời họ rằng : “Nếu tôi không nhìn thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin.”

20:26   Tám ngày sau, các môn đệ lại có mặt trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu đến, đứng giữa họ và nói : “Bình an cho các con.”

20:27   Rồi Người nói với Tôma : “Hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay Thầy, hãy đưa bàn tay con ra và thọc vào cạnh sườn Thầy ; đừng cứng lòng, nhưng hãy tin.”

20:28   Tôma thưa Người rằng : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”

20:29   Chúa Giêsu nói với ông : “Vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai không thấy mà tin.”

20:30   Trước mặt các môn đệ, Chúa Giêsu còn làm nhiều dấu lạ khác mà không được ghi chép lại trong sách này.

20:31   Còn các điều này đã được ghi chép lại để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và bởi tin thì anh em được sống nhờ danh Người.

 2. Suy niệm:

Các em yêu quý,

Tin Mừng thánh Gioan hôm nay mời gọi các em chiêm ngắm Chúa Giêsu Phục Sinh vinh hiển, và đã hiện ra với các Tông Đồ: “Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con, như cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”.

Các em yêu, Sứ điệp Phục Sinh trước hết là sứ điệp của bình an. Các môn đệ đang sợ hãi, đang trốn chạy người Do Thái và lính Rôma từ sau cái chết bi thảm của Thầy. Các ông sợ hãi. Biết đâu, có thể người ta sẽ tìm bắt các ông, vì có liên quan đến việc theo Đức Giêsu làm môn đệ của Ngài. Chúa Giêsu Phục Sinh đã hiện đến đứng giữa các ông và trao ban bình an. Sự hiện diện của Chúa lúc này vừa làm cho các ông kinh hãi, vừa làm cho các ông vui mừng, khi đã nhận ra đây đích thực là Chúa Giêsu, Thầy mình. Còn niềm vui sướng nào hơn niềm vui sướng lúc này là có Thầy ở giữa họ trong lúc họ hoang mang, sợ hãi, không biết tương lai mình sẽ ra sao, khi đã bỏ mọi sự và theo Thầy suốt ba năm ròng rã. Các ông đã mất tất cả và giờ đây như được lại tất cả, vì có Thầy Giêsu, có Chúa Giêsu Phục Sinh ở với. Chúa Phục Sinh đích thực là bình an của các Tông đồ:

“Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con.”

Các em yêu quý, sứ điệp Phục Sinh còn là sứ điệp sai đi. Chúa Giêsu Phục Sinh hiện đến ban trao bình an cho các môn đệ, đồng thời Chúa nhắc các ông về nhiệm vụ tiếp nối công cuộc rao giảng Tin Mừng Nước Trời của Chúa cho muôn người: “Như cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”.

Sứ điệp Phục sinh còn là sứ điệp của lòng thương xót Chúa, không giói hạn, không điều kiện. Nếu Chúa Phục Sinh đã hiện ra sau đó cho Tôma cứng tin, cũng là để trao ban bình an, để  củng cố niềm tin cho các Tông Đồ, cùng sai tất cả các ông đi rao giảng Tin Mừng Phục Sinh bình an của Chúa. Thật vậy, Chúa đến với Tôma theo đúng tâm nguyện của Tôma, không phải để trách móc ông cứng tin: “Tôma, vì anh đã thấy Thầy nên anh mới tin!” Nhưng trước hết và trên hết, Chúa đến với Tôma là để biểu tỏ một tình yêu không giới hạn, không điều kiện: Tôma hãy xỏ ngón tay con vào lỗ đinh, hãy thọc bàn tay con vào cạnh sườn Thầy. Tình yêu của Chúa Phục Sinh đã biến đổi hoàn toàn con người Tôma.Tình yêu ấy đã chiếm hữu Tôma và biến Tôma trở nên như chính Tình Yêu Phục Sinh cho anh chị em và cho mọi người trên toàn thế giới.

Có thể nói chính Tình Yêu Phục Sinh của Chúa dành cho hết mọi người, dành cho những ai tin, là lý do đủ lớn để Giáo hội dành ngày Chúa Nhật II Phục Sinh này cách riêng để kính nhớ Lòng Thương Xót của Chúa.

Hôm nay và lúc này, Chúa Giêsu Phục Sinh cũng trao ban bình an cho chúng ta và mời gọi các em chúng ta hãy là sứ giả bình an và lòng thương xót của Chúa Phục Sinh cho gia đình mình, cho xóm làng, cho xứ đạo mình, cho trường lớp và cho hết những ai các em có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc.

Vậy giờ đây, các em hãy dâng lên Chúa Thánh Thể tâm tình yêu mến và cảm tạ, vì Chúa đã cho các em được chiêm ngắm Chúa Phục Sinh. Chúa yêu thương và nhận lời đến với hết những ai luôn khẩn thiết kêu xin Ngài, như thánh Tôma xưa đã xin cho được nhìn thấy Chúa, được gặp Chúa để có thể xỏ tay vào cạnh sườn và các lỗ đinh nơi tay, chân của Chúa.

 & —

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con xin Chúa Thánh Thể cho gia đình con luôn được sống an vui và hạnh phúc. Vì ba má luôn phải nắng mưa vất vả nhọc nhằn lo cho chúng con, xin Chúa cho chúng con luôn biết sống hiếu thảo và biết yêu thương nhau, để làm cho cha mẹ được yên lòng và vui sướng. Vì gia đình chúng con luôn gặp khó khăn, thử thách, xin Chúa Thánh Thể đổ tràn Tình yêu Phục Sinh của Chúa xuống trên gia đình con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin hãy làm cho gia đình con trở nên tổ ấm yêu thương có Chúa ở với chúng con. Xin làm cho gia đình con trở thành gia đình truyền giáo, luôn biết giới thiệu Chúa cho mọi người, bằng cuộc sống an vui, yêu thương và phục vụ.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8

Comments are closed.