Giờ chầu Thiếu Nhi. Tuần I – VII Phục Sinh năm B

0

 CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH – năm B

HÃY Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CỦA THẦY

Soạn theo “Thiếu nhi sống Thánh Thể” của John Martin  

1. Lời Chúa:  Ga 15,9–17

15:9 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ : “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.

15:10   Nếu các con tuân giữ huấn lệnh của Thầy, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ huấn lệnh của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Ngài.

15:11   Thầy đã nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.”

15:12   Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ : “Đây là huấn lệnh của Thầy : các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con ;

15:13   Không ai có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng sống vì bạn hữu mình.

15:14   Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền.

15:15   Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm ; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết.

15:16   Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Ngài sẽ ban cho các con.

15:17   Thầy truyền cho các con điều này là : các con hãy yêu mến nhau.”

2. Suy niệm:

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng mình vì bạn hữu”

Các em yêu quý, Phụng vụ Chúa Nhật VI Phục Sinh hôm nay mời gọi các em chiêm ngắm Chúa Phục Sinh và lắng nghe lời mời gọi yêu thương của Chúa.

Nối tiếp bài Tin Mừng tuần trước về cây nho – Chúa Giêsu đã mời gọi các em hãy liên kết, gắn bó với Chúa như cành nho gắn liền với thân nho –  Lời Chúa hôm nay mời gọi các em hãy sống tình yêu mến đối với nhau, tình yêu mà chính Chúa đã dành cho các em.

“Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con”. Chúa Giêsu đã yêu mến các em và nêu mẫu gương cho các em, để một khi cảm nghiệm được tình yêu thương của Chúa, các em cũng có thể nói: Như Chúa Giêsu đã yêu mến tôi, tôi cũng yêu mến các bạn.

Các em yêu quý, Chúa Cha yêu mến Chúa Giêsu và đã tôn vinh Chúa Giêsu qua mầu nhiệm Thập giá và Phục Sinh. Phần Chúa Giêsu, Ngài cũng yêu mến Chúa Cha, khi vâng lời Cha đến ở với chúng ta, giảng dạy Tin Mừng yêu thương cho chúng ta và sau hết, Ngài chết trên Thập giá để minh chứng cho tình yêu Thiên Chúa Cha dành cho con người. Đây chính là nền tảng và là mẫu mực cho tình yêu thương mà các em được mời gọi để chiêm ngắm và sống mẫu tình yêu thương ấy.

Yêu thương nhau như Chúa mời gọi để tình yêu Thiên Chúa tuôn tràn trong đời sống các em, và như thế là các em đang “ở lại trong tình yêu” của Chúa. Chúa Giêsu tha thiết mời gọi các em rằng các con “hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người.”

Các em yêu quý, ở lại trong tình yêu của Chúa là luôn rộng mở lòng mình để đón nhận ơn Chúa và nỗ lực cộng tác với ơn Chúa, làm cho ơn Chúa được sinh hoa trái yêu thương, hoa trái phục vụ trong đời sống mình. Đồng thời, biết xa tránh mọi điều làm mất lòng Chúa, ngăn cản không để cho Chúa biến đổi đời sống mình. Tắt một lời, em lưu lại trong tình yêu Chúa là em luôn tìm nép mình bên lòng Chúa bao dung và yêu thương, như các em vẫn từng nép mình vào lòng cha yêu hay mẹ hiền của các em vậy.

Ước gì lời mời gọi lưu lại trong tình yêu của Chúa Giêsu hôm nay luôn vang lên trong tâm hồn các em và hết mọi người môn đệ của Chúa, để đến lượt các em, các em cũng sống yêu thương đối với hết các bạn hữu mình, chẳng loại trừ ai. Được như thế là các em đang thi hành lệnh truyền yêu thương mà Chúa Thánh Thể lúc này đây đang gởi gắm nơi các em.

& —

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con khao khát nên giống Chúa, được ở lại trong tình yêu của Chúa, để với tình yêu Chúa dành cho con, con cũng biết sống yêu thương bạn bè con, như Chúa đã yêu thương con.

Xin Chúa cho con được luôn nép mình bên lòng Chúa yêu thương, để trọn tuổi thơ, tuổi trẻ của con và trọn đời sống con, con luôn được tình yêu Chúa bảo bọc, chở che và dưỡng nuôi.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chỉ khi con được ở bên Chúa, được Thánh Thể Chúa nuôi dưỡng, cuộc sống con mới luôn gìn giữ được sự trẻ trung, vui tươi, đơn sơ và trong trắng. Vậy con xin Chúa cho con được lòng yêu mến Chúa luôn và mãi mãi được ở lại trong tình yêu thương của Chúa và của hết mọi người. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.    

1 2 3 4 5 6 7 8

Comments are closed.