Giờ chầu Thiếu Nhi. Tuần I – VII Phục Sinh năm B

0

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH – năm B

NIỀM HY VỌNG PHỤC SINH

Soạn theo “Thiếu nhi sống Thánh Thể” của John Martin  

1. Lời Chúa: Lc24,35–48

24:35   Khi ấy, hai môn đệ của Chúa Giêsu cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và việc hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.

24:36   Họ còn đang nói về chuyện đó, thì Chúa Giêsu đứng giữa họ và nói: “Bình an cho các con !”

24:37   Họ hoảng hốt và sợ hãi, tưởng mình thấy ma.

24:38   Người nói với họ : “Sao các con hoảng hốt và lòng các con có những ý nghĩ như vậy ?

24:39   Hãy xem tay chân Thầy : chính Thầy đây ! Hãy rờ mà xem : ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây.”

24:40   Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem.

24:41 Vì vui mừng, họ vẫn chưa tin, và đang bỡ ngỡ thì Chúa Giêsu hỏi họ : “Ở đây các con có gì ăn không ?”

24:42   Họ dâng cho Người một miếng cá nướng.

24:43   Người cầm lấy, ăn trước mặt các ông.

24:44   Rồi Người nói : “Này là những lời Thầy đã nói với các con, khi Thầy còn ở với các con là : cần phải ứng nghiệm hết mọi điều đã viết về Thầy trong luật Môisen, trong sách Tiên tri và Thánh vịnh.”

24:45   Bấy giờ Người mở trí cho các ông để họ hiểu Kinh Thánh.

24:46   Người nói : “Có lời viết : ‘Đức Kitô phải chịu đau khổ và ngày thứ ba Người sẽ sống lại từ cõi chết,

24:47   và phải nhân danh Người rao giảng cho muôn dân biết thống hối để được ơn tha tội, bắt đầu từ Giêrusalem.’

24:48   Phần các con, các con sẽ là chứng nhân về những điều ấy.”

 2. Suy niệm:

Các em yêu quý, Tin Mừng thánh Luca hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các môn đệ nơi Nhà Tiệc ly. Đây là lần thứ ba, Chúa Giêsu hiện ra và lần này Chúa muốn thuyết phục các môn đệ để các ngài xác tín về việc Chúa đã sống lại thật, vì các ngài sẽ phải rao giảng và làm chứng cho Chúa trên mọi nẻo đường thế giới nữa.

“Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông nhận ra Người lúc bẻ bánh thế nào”. Hai môn đệ được nói ở đây là hai môn đệ trên đường về làng Emmaus, đã được Chúa Phục Sinh hiện đến, đồng hành, dùng bữa bẻ bánh với các ông, giải thích Thánh Kinh cho các ông. Nhờ vậy, các ông nhận ra Chúa, nhưng Chúa lại biến đi. Các ông liền trở về Giêrusalem và đang thuật lại chuyện mình gặp Chúa sống lại cho các Tông Đồ, các bạn hữu, thì Chúa Giêsu lại đến với tất cả: “Bình an cho các con! Này Thầy đây, đừng sợ”. Dù đã được nghe kể về việc Chúa hiện ra với Simon, với hai người anh em đang kể chuyện đây, nhưng tất cả các Tông Đồ vẫn “sợ hãi”, nhất là khi Chúa bất thần hiện ra đứng giữa họ. Vì cửa nhà đóng kín, vì sợ người Do Thái, và vì quá sợ hãi, thất vọng, nên giờ đây thấy Chúa hiện ra, các ông cũng sợ vì tưởng mình thấy ma! Biết được tâm lý sợ hãi và nghi ngờ của môn đệ, Chúa Phục Sinh đã cho các ông xem tay chân: “Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây.”

Thấy các môn đệ còn bỡ ngỡ, chưa tin, Chúa hỏi: “Ở đây các con có gì ăn không?” Rồi Chúa đã “ăn trước mặt các ông “mẩu cá nướng và một tảng mật ong” mà các ông đưa cho Chúa. Chúa đưa  “phần còn lại” cho các ông, như dấu chứng chắc chắn Chúa đã sống lại và rằng thân thể Chúa lúc này các môn đệ thấy đây, được chạm tới đây cũng chính là thân thể Chúa xưa kia khi cùng sống với họ, cùng chia sẻ những buồn vui trong hành trình rao giảng khắp xứ Palestina.

Cuối cùng như đã làm với hai môn đệ trên đường làng Emmaus, Chúa Giêsu Phục Sinh còn đưa ra bằng chứng thế giá hơn hết, đó là Thánh Kinh: “Đúng như lời Thầy đã nói với các con… cần  phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Maisen, trong sách Tiên tri và Thánh vịnh”. Rồi Chúa Phục Sinh “mở trí cho các ông am hiểu Thánh Kinh.”

Các em yêu quý, Chúa Phục Sinh là nền tảng niềm tin của chúng ta. Chúa Phục Sinh chính là niềm hy vọng lớn lao cho nhân loại, vốn luôn bị sự dữ và cái chết kìm hãm, đe doạ và làm cho thất vọng. Chúa Phục Sinh thật là tin vui và là nguồn sống cho toàn thể nhân loại, vì từ nay nhân loại không còn sợ phải chết vĩnh viễn nữa… “Chúa đã Phục Sinh” là tin vui mà trong những ngày này Phụng vụ Giáo hội muốn loan đi khắp cùng thế giới, bởi vì Giáo hội, từ thời các Tông Đồ đã nhận được lệnh truyền rao giảng và làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh này từ chính Chúa Phục Sinh: “Còn các con, các con sẽ là chứng nhân về những điều này.”

 & —

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Xin Chúa Thánh Thể cho con luôn tin rằng cuộc sống con hôm nay là cuộc sống đã được Chúa Phục Sinh ban ơn thánh hoá, đã được Tình yêu Phục sinh Chúa biến đổi. Chính Tình yêu Phục sinh Chúa cho con được sống hiệp thông trong sự sống mới của Chúa.

Vậy, lạy Chúa Thánh Thể, con tha thiết xin Chúa giúp con luôn biết quý trọng, gìn giữ và bảo vệ thân thể con thật tốt, cùng biết yêu thương, tôn trọng sự sống nơi anh em bạn bè con, cũng như sự sống nơi muôn vật muôn loài Chúa đã yêu thương tác tạo và cứu chuộc.

Con cũng xin Chúa cho mọi người nhận biết rằng chính nhờ sự phục sinh của Chúa mà mọi người sẽ được đi vào mối hiệp thông tình yêu của Thiên Chúa Cha. Và chính trong mối hiệp thông yêu thương ấy mà mọi người đối xử với nhau như anh em một nhà, để thế giới bớt chiến tranh, hận thù, bớt bất công đói nghèo, và nhân vị, phẩm giá của người con cái Chúa được tôn trọng.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8

Comments are closed.