Giờ chầu Thiếu Nhi. Tuần I – VII Phục Sinh năm B

0

 CHÚA NHẬT I  PHỤC SINH – năm B

SỐNG TÌNH YÊU PHỤC SINH

Trích trong: “Thiếu nhi sống Thánh Thể” của John Martin

1. Lời Chúa: Mc 16,1–8 hoặc  Ga 20,1–9 

1 Khi hết ngày sabbat, bà Maria Mađalêna, bà Maria, mẹ ông Giacôbê và bà Salômê mua thuốc thơm để đi ướp xác Chúa Giêsu.

2 Và từ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, khi mặt trời hé mọc, các bà đến mộ.

3 Họ nói với nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ cho chúng ta ?”.

4 Nhưng khi đưa mắt nhìn, các bà thấy tảng đá đã được lăn ra bên cạnh ; mà tảng đá đó rất lớn.

5 Vào trong mộ, các bà thấy một thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng và các bà khiếp sợ.

6 Người đó bảo các bà : “Đừng sợ ! Các bà đi tìm Chúa Giêsu Nagiarét chịu đóng đinh. Người đã sống lại, không còn ở đây nữa ; đây là nơi người ta đã đặt Người.

7 Các bà hãy đi nói với các môn đệ Người và Phêrô rằng : “Người đến xứ Galilêa trước các ông. Ở đó các ông sẽ thấy Người như Người đã từng nói trước với các ông”.

 2. Suy niệm:

Các em yêu quý, Phụng vụ Giáo hội hôm nay vui mừng loan báo tin vui Chúa đã sống lại, đồng thời mời gọi chúng ta cũng hãy ra đi loan báo tin vui ấy cho thế giới bằng chính cuộc sống vui tươi của mỗi người chúng ta.

Tin Mừng mà các em vừa nghe là Tin Mừng được công bố trong đêm Phục Sinh. Thánh Marcô cho ta nghe lời của Sứ thần Thiên Chúa báo tin vui cho các phụ nữ thăm mộ Chúa rằng Chúa Giêsu đã trỗi dậy và đợi các môn đệ ở Galilê như Chúa đã hẹn trước.

“Ngày Hưu lễ qua rồi, thì Maria người Magdala và Maria mẹ Giacôbê, cùng Salomê, mua hương liệu để đến xức xác Ngài”.“sáng sớm tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, họ đi đến mồ, lúc mặt trời hè mọc.”

Các em yêu quý, chính tình yêu mến Chúa đã thúc đẩy những người theo Chúa chẳng chút sợ hãi, nhưng can đảm ra mộ Chúa để thực thi những nghĩa cử của yêu thương là tẩm liệm xác Chúa với hương liệu quý giá đã mua sẵn. Bởi như lời thánh Máthêu kể, các Thượng tế xin lính canh mồ, các môn đệ thân tín còn đang sợ hãi trốn chạy thì làm sao các Tông Đồ dám bén mảng tới! Nhưng tiên vàn cũng là do tình yêu của Chúa Giêsu dành cho các chị em theo Chúa thúc đẩy các chị em đến với Chúa.

Như vậy, khởi điểm của Tin Mừng Phục Sinh là tình yêu, tình yêu Chúa dành cho những người theo Chúa, và tình yêu mà Chúa mời gọi hết mọi người đến đón nhận. Đồng thời để đón nhận Tin Mừng Phục Sinh ấy, đòi hỏi người đón nhận phải có tình yêu, một tình yêu tín thác, một tình yêu không ngừng kiếm tìm: “Chớ có kinh hoảng! Các bà tìm Đức Giêsu Nagiarét, đã bị đóng đinh vào thập giá: Ngài đã sống lại!”

Tin Mừng đã không nói Chúa Giêsu sống lại ra sao và ra khỏi mồ thế nào, vì điều quan trọng là lúc này “Ngài không còn ở đây”, ở trong nấm mồ này nữa, mà “Ngài đã đi trước đến Galilê”, điểm hẹn với các môn đệ: Ngài đã sống lại!

Như thế Phục Sinh cũng còn là một điểm hẹn cho các môn đệ và cho toàn thể nhân loại, một điểm hẹn của yêu thương, gặp gỡ và là điểm hẹn của niềm hy vọng sự sống.

Trong niềm vui hân hoan mừng Chúa Phục Sinh, giờ đây các em hãy dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể tâm tình yêu mến, thờ lạy và ngợi khen Tình yêu Phục Sinh của Chúa.

 & —

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Xin Chúa giúp con luôn vui sống, vì Chúa đã sống lại.

Lạy Chúa, xin Chúa giúp con luôn sống thánh thiện, vì Chúa đã chịu khổ hình đền thay tội lỗi chúng con và nay Chúa đã sống lại.

Xin Chúa giúp con luôn sống yêu thương, bởi Chúa đã vì yêu con mà tự nguyện dâng mình chết treo thập giá và nay đã sống lại.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất đáng mến yêu, con yêu mến thờ lạy Chúa. Xin Chúa cho cha mẹ và anh chị em con luôn sống và cảm nghiệm tình yêu thương xót Chúa dành cho cha mẹ, cho các anh chị, để các ngài cũng hết lòng thực thi lòng yêu thương đối với chúng con và với mọi người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể giàu lòng xót thương. Con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể giàu lòng xót thương, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8

Comments are closed.