Giờ chầu Thiếu Nhi. Tuần I – VII Phục Sinh năm B

0

CHÚA LÊN TRỜI – năm B

HIỆP THÔNG VỚI GIÁO HỘI TRONG SỨ VỤ RAO GIẢNG

Soạn theo “Thiếu nhi sống Thánh Thể” của John Martin  

1. Lời Chúa: Mc 15,15–20

16:15   Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và nói với họ : “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho mọi thụ tạo.

16:16   Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; ai không tin sẽ bị kết án.

16:17   Những dấu lạ này sẽ đi theo những người đã tin : nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ,

16:18   họ cầm được rắn, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại, họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh.”

16:19   Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu được đưa về trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa.

16:20   Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những dấu lạ kèm theo.

2. Suy niệm:

Các em yêu quý, Phụng vụ Chúa Nhật hôm nay Giáo hội cho ta mừng kính Mầu Nhiệm Chúa lên Trời, chấm dứt hoạt động giảng dạy cụ thể của Chúa trên trần gian này.

Bài Tin Mừng mà các em vừa nghe thánh Marcô thuật lại việc Chúa Giêsu trước khi lên Trời, chấm dứt sứ mệnh ở trần gian, đã trao cho các Tông Đồ nhiệm vụ tiếp nối công việc của Chúa, là rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho muôn dân. Và như thế, mừng lễ Chúa lên Trời là dịp để ta suy nghĩ về sứ vụ truyền giáo của mỗi người tín hữu, trong từng hoàn cảnh sống cụ thể của mình.

Biến cố Chúa lên Trời cho thấy từ nay Chúa không còn hiện diện cách hữu hình nữa, để các môn đệ có thể thấy, có thể gặp gỡ và ăn uống với Ngài như trước nữa. Kể từ đây, Chúa hiện diện cách thiêng liêng với Giáo hội, với các môn đệ Chúa trên mọi nẻo đường họ dấn bước, vì Chúa đã về cùng Chúa Cha. Kiểu nói Chúa “ngự bên hữu Thiên Chúa” ám chỉ việc Chúa Giêsu Phục Sinh trở về với Chúa Cha và dự vào vinh quang và uy quyền của Thiên Chúa Cha cách vĩnh viễn.

Chúa Giêsu vì yêu đã đến thế gian để loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, dạy dỗ và ban phát tình yêu thương. Chúa đã dùng chính cái chết của mình để minh chứng cho tình yêu Chúa dành cho con người, cho các môn đệ của Chúa. Giờ đây, hoàn tất sứ mạng, Chúa lại trở về với Chúa Cha, được Chúa Cha tôn vinh và đặt “ngự bên hữu. Lúc này, Lời Chúa mời gọi các môn đệ hãy tiếp nối sứ vụ loan Tin Mừng yêu thương của Chúa cũng đang được lập lại với chính các em: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật.”

Các em yêu quý, theo số liệu thống kê thì năm 2004, Quê hương Đất nước Việt Nam ta, dù đã được nghe Tin Mừng cách nay gần 500 năm, vậy mà số người biết Chúa chỉ được 12% trong tổng số đồng bào Việt Nam ta, nghĩa là cứ 100 người thì chỉ có 12 người là được nghe biết về Chúa Giêsu. Điều đó cho thấy cánh đồng truyền giáo, loan báo Tin mừng của các tín hữu Việt nam cho chính dân tộc mình còn rất rộng lớn, và sứ vụ rao giảng ấy còn nhiều cam go, còn nhiều thách đố. Sứ vụ ấy đang rất cần sự cầu nguyện và nỗ lực sống đức tin của mỗi người trong các em. Vậy hôm nay, ước gì lời mời gọi ra đi rao giảng Tin Mừng của Chúa được các em đón nhận và quyết tâm sống đời sống mình thật tốt, để có thể đáp lại lời mời gọi và thực thi tâm nguyện của Chúa

– & —

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa tâm tình cảm tạ, ngợi khen, vì Chúa đã cho con, cho các bạn con đây được ơn biết Chúa, được là con cái Chúa và sống trong sự chăm sóc yêu thương của Mẹ Giáo hội. Nhưng Chúa ơi, còn biết bao bạn bè của con chưa được biết Chúa. Con xin Chúa giúp con luôn sống tốt, sống thánh thiện, vui tươi, chân thành, ngoan hiền, chuyên chăm và luôn hăng say trong học tập, trong các công tác  phục vụ… để nhờ đó con có thể giới thiệu Chúa cho các bạn bè của con, cho thầy cô và hết những ai con có cơ hội gặp gỡ.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho con được lòng yêu mến Chúa. Xin Chúa luôn ở với con và làm cho con trở nên người môn đệ đích thực của Chúa, như xưa khi các môn đệ Chúa ra đi rao giảng mọi nơi, Chúa đã luôn “cùng hoạt động với” các ngài “và củng cố lời giảng dạy bằng các phép lạ kèm theo.”

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8

Comments are closed.