Tóm lược Tự Sắc “CỬA ĐỨC TIN”

0

Tóm lược Tự Sắc “CỬA ĐỨC TIN”

nguồn : http://gpcantho.com

 Bảng tóm lược này nhằm giúp các linh mục (tu sĩ) tổ chức cho các cộng đoàn giáo xứ, các giới, các tổ chức mục vụ, các tổ chức và phong trào tông đồ giáo dân, học hỏi Tự Sắc và đưa vào đời sống giáo hội, đặc biệt trong Năm Đức Tin.

1.  “Cửa Đức Tin” là cánh cửa đưa người tín hữu đi vào hiệp thông với Thiên Chúa là Tình Yêu, với Hội Thánh là mẹ hiền.  Là cửa ngõ đưa các kẻ tin vào hành trình đức tin bắt đầu từ ngày lãnh bí tích Thánh Tẩy (x.Rom 6,4) cho đến hơi thở cuối cùng.

2.  Hành trình đức tin dẫn đến gặp gỡ Chúa Giêsu Phục Sinh, đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, giúp người tín hữu tiến bước đi đến cội nguồn ánh sáng chân lý và tình yêu :

– Chân lý về Thiên Chúa Tình Yêu với kế hoạch yêu thương cứu độ gia đình nhân loại.

– Chân lý về Đức Giêsu Kitô với con đường tình yêu dẫn đến nguồn sống mới.

– Chân lý về ơn Chúa Thánh Thần đổi mới lòng trí cùng tầm nhìn hẹp hòi của con người, soi đường dẫn lối đi đến nguồn sống mới của Chúa Giêsu Phục Sinh.

– Chân lý về Hội Thánh Chúa Giêsu thông truyền Lời Chúa là Lời ban ánh sáng chân lý và tình yêu.

3. – Chân lý về con người với lòng khao khát tìm đến nguồn nước hằng sống là Đức Giêsu Kitô. (xem Ga 4,14, và câu chuyện người phụ nữ Xamari bên bờ giếng Giacóp)

4.  Ý nghĩa Năm Đức Tin :

– 11.10.2012   :  kỷ niệm 50 năm khai mạc Công Đồng Vatican II;

– 24.11.2013 : kỷ niệm 20 năm công bố Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo;

– thời gian toàn thể Giáo Hội nói lên lời tuyên xưng đức tin đích thực và chân thành, về một Đức Tin, và bày tỏ quyết tâm ngày càng sống trọn vẹn và tỏa sáng hồng ân đức tin.

5.  Khám phá lại Công Đồng Vatican II như hồng ân Thiên Chúa ban cho Giáo Hội trong thế kỷ 20.  Nếu được hướng dẫn bởi một khoa chú giải đúng, giáo huấn CĐ Vat.II có thể trở nên một sức mạnh lớn lao cho việc canh tân đổi mới Giáo Hội, một việc làm luôn cần thiết (x. Diễn từ của ĐTC Bênêđitô XVI, ngày 22.12.2005)

6.  Việc canh tân Giáo Hội được thực hiện qua chứng tá các kitô hữu, là những người được kêu gọi làm sáng tỏ Lời Đức Giêsu đã để lại, là Lời ban ánh sáng chân lý và tình yêu, ban sức sống mới và bình an.   Trong viễn tượng này, Năm Đức Tin là lời mời gọi trở về với Đức Giêsu Kitô cùng Lời Ngài dạy, để được canh tân đổi mới.  Nói cách khác, công cuộc canh tân đổi mới đời sống cần đi qua con đường Phúc Âm hóa đời sống, đưa những giá trị Tin Mừng vào trong suy nghĩ và hành động của con người (x. Rom 12, 2; Cl 3, 9-10; Eph 4, 20; 2Cor 5, 17).

7.  “Đức ái thúc bách tôi” (2 Cor 5,14) ra đi loan báo Tin Mừng Đức Giêsu Kitô.   Đức tin sẽ ngày càng lớn mạnh :

– khi được sống như một cảm nghiệm của một tình yêu đã lãnh nhận,

– khi được truyền thông như một kinh nghiệm về hồng ân Thiên Chúa thương ban.

8.  Các Giám mục sẽ có cơ hội cùng cộng đoàn tín hữu tuyên xưng đức tin vào Đức Kitô trong các nhà thờ chánh tòa cùng các nhà thờ khác trên thế giới.

9.  Cùng nhau tuyên xưng đức tin cách trọn vẹn, với một xác tín được đổi mới, với tín thác và hy vọng, giúp cho cộng đoàn dân Chúa tái khám phá nội dung đức tin được tuyên xưng, được cử hành, được sống và cầu nguyện.

10.  “Với con tim, người ta tin, và với môi miệng, người ta tuyên xưng…” (Rom 10.10).  Hành vi tự do đi đôi với trách nhiệm xã hội về những điều ta tin, trách nhiệm làm chứng nhân đức tin, đặc biệt cho nhiều người thành tâm tìm kiếm chân lý chung cuộc về sự hiện hữu của con người cùng thế giới.  Đức Giêsu Kitô làm người ở giữa cõi nhân sinh, tự bày tỏ Ngài là Sự Thật chung cuộc đó, và là Đường dẫn đến cội nguồn sự sống mới và tình yêu mới.

11.  Sách Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo, thành quả quan trọng của CĐ Vatican II, là nội dung nền tảng của Đức Tin, giúp mở rộng kiến thức đức tin cách có hệ thống và cách đầy đủ cho đời sống đức tin của các tín hữu.

12. Do đó Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo là một công cụ nâng đỡ Đức Tin, đặc biệt trong môi trường xã hội tục hóa và khoa học kỹ thuật hôm nay.

13. Nhìn lại lịch sử của Đức Tin, cũng là nhìn về Đức Kitô, “Đấng đem lại nguồn gốc cho Đức Tin và đem Đức Tin tới mức thành toàn” (Dt 12,2).  Trong Ngài, mọi biến cố, mọi mong đợi của con tim, đạt tới mức thành toàn.  Các tấm gương sống đức tin trong lịch sử: Đức Maria mẹ các kẻ tin; các Tông đồ, các thánh, các vị Tử Đạo, các vị sống đời thánh hiến, các kitô hữu, thuộc mọi lứa tuổi…

14. Đức tin không có việc làm là đức tin chết (x.Gc 2,14-18).   Trong ba thực tại, Tin, Cậy, Mến, Đức Ái là thực tại lớn lao nhất” (x.1Cor 13,13). Những gì làm cho người anh em bé nhỏ nhất, là làm cho chính Chúa Giêsu (x.Mt,25,40).

15.  Chớ gì Năm Đức Tin làm cho mối tương quan với Đức Kitô thêm kiên vững.  Chỉ nơi Ngài mới có bảo đảm cho một tình yêu thương chân thực và lâu bền trong đời sống con người, mới có sự chắc chắn về một tương lai tốt đẹp cho gia đình nhân loại

Comments are closed.