Triều đại 111: Đức Giáo hoàng Formôsô

0

Đức Giáo Hoàng Formôsô sinh tại Roma hay Ostie khoảng năm 816, được bầu chọn làm Giáo hoàng ngày 6-10-891. Cuộc đời và giáo triều của ngài gặp nhiều đau khổ, ngay cả khi chết, ngài còn bị đưa ra một công đồng xét xử và bị xúc phạm trên thân xác đã chết của ngài. Sau này người ta gọi là Công đồng xác chết.

Lịch sử ghi lại, ngài đã bị Đức Giáo Hoàng Gioan VIII (872-882) cách chức Giám mục cách bất công, bị đuổi khỏi tòa Giám mục Portô và sau ngài được đức Marinô I phục chức. Ngài được bầu chọn làm Giáo hoàng và lên ngôi đúng vào thời buổi hỗn độn, bị các thành phần chống đối tấn công bằng mọi thủ đoạn. Ngay sau khi được bầu chọn, ngài phong vương cho Spôlêtê và con là Lambertô, nhưng cả hai cha con lại nổi dậy chống ngài. Ngài chạy đến xin hầu tước Arnoulf de Carinthie tiếp cứu. để tỏ lòng biết ơn, ngài đã phong vương cho Arnoulf. Chính việc làm vội vã này đã tạo ra những người bất mãn và thù hằn đối với ngài.

Ngài qua đời ngày 4-4-896, sau đó những kẻ thù của ngài, trong đó có đức tân Giáo hoàng Stêphanô VI là bạn của bá tước Spolète đã có một hành động hết sức dã man, họ cho quật xác ngài lên, đưa ra xét xử, rồi chặt ra từng khúc và vất xuống sông Tibre. Nhiều người động lòng trắc ẩn đã  vớt xác ngài lên và chôn cất tại đền thờ thánh Phêrô.

Comments are closed.