Triều đại 113: Đức Giáo hoàng Stêphanô VI

0

Đức Giáo Hoàng Stêphanô sinh tại Roma, là con trai của một Linh mục tên là Gioan. Được tấn phong Giám mục bởi Đức Giáo Hoàng Formôsô rồi được bầu làm Giáo hoàng ngày 22-5-896 nhờ bá tước Spolète đề cử và che chở.

Khi ngài lên ngôi Giáo hoàng thì các vụ rối loạn và xáo trộn bị dẹp yên. Nhưng hoàn toàn không do tài cán hay đức độ của ngài, vì phe phái của bá tước Spolète đã làm chủ tình thế và dẹp yên đối lập. Ngài đã phải trả giá rất đắt để được sự che chở đó. Ngài buộc phải họp một công nghị Giám mục và thiết lập một tòa án (post mortem) để xét xử vị tiền nhiệm Formôsô về tội đã cầu cứu Arnoulf de Carinthie chống lại quyền tuyệt đối của Guy de Spolêtê. Ngài đã cho quật xác của đức Formôsô lên, đem ra xét xử một cách bỉ ổi, bất xứng, dã man. Ngài đã cho chặt xác Đức Giáo Hoàng Formôsô ra làm nhiều khúc, chặt luôn ba ngón tay mà Giáo hoàng quen giơ lên ban phép lành, rồi vất hết xuống sông Tibre. Sau cùng công đồng này lên án cuộc đời của đức Formôsô và tuyên bố các việc làm của ngài này là vô hiệu, kể cả việc phong chức Linh mục.

Chúng ta có thể nói rằng đức Stêphanô VI là vị Giáo hoàng tồi tệ nhất từ trước tới nay. Dân chúng căm phẫn chống lại và đòi xét xử ngài theo cách của họ: do sự tố cáo của các Linh mục, ngài bị phế chức, bị bắt và bị treo cổ vào tháng 8-897, nhưng xác của ngài không bị xúc phạm mà còn được chôn cất chu đáo trong hầm mộ Vatican.

Comments are closed.