Suy niệm với Mẹ, ngày 16.8

0

Thứ Bảy, ngày 16.08.2014

Thánh Stêphanô Hungari  

Mt 19,13-15

“Cứ để trẻ em đến với Thầy,
đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai như chúng.” (Mt 19,14)

Như Mẹ: Phụ nữ và trẻ em là những người thấp kém trong bậc thang xã hội Do Thái đương thời. Nhưng Đức Giêsu đã đi ngược lại truyền thống đó. Người tiếp xúc với mọi thành phần bằng một tình yêu không phân biệt. Là Kitô hữu, là môn đệ của Chúa, chúng ta phải có
một tình yêu dành cho tất cả mọi người,
nhất là những người bé mọn về thể lý cũng như về tinh thần.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con có một tấm lòng quảng đại, để chúng con có thể đến với tất cả mọi người như Chúa đã đến với những trẻ nhỏ hôm nay.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Xin cho chúng con biết yêu thương bằng một tình yêu như Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon