Ngắm I Mùa Vui: Mẹ tin yêu đón rước Chúa

0

NGẮM I MÙA VUI
MẸ TIN YÊU ĐÓN RƯỚC CHÚA

Nhân danh Chúa Giêsu Kitô,
xin ban Thần khí tràn đầy hồn xác chúng con,
dẫn chúng con vào sống trong Tình yêu nhập thể của Chúa Giêsu,
và niềm tin kiên vững của Mẹ Maria.

 1. Lời Chúa : Lc 1,26 – 38 / Lc 1, 35-38

2. Suy niệm

“Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”.

Đó vừa là lời mời gọi, vừa là lời tuyên xưng và cũng là một mệnh lệnh. Mời gọi tin vào Thiên Chúa  vì chỉ có Ngài và do Ngài thì mọi sự mới được hoàn tất. Tuyên xưng, vì mọi sự dưới gầm trời này đều phải nhờ đến Ngài, không ai có thể làm được điều gì nếu Ngài chưa cho phép, cũng như không ai có thể có được điều gì nếu Ngài không ban cho. Và do đó, lời mời gọi trở thành mệnh lệnh dễ tin và dễ đón nhận.

Và Đức Maria, trong tâm tình khiêm hạ và tín thác, đã đón nhận lời mời gọi trở thành Mẹ Thiên Chúa, tin vào sự quan phòng dẫn dắt của Chúa, để con Thiên Chúa đường hoàng đi vào trần gian: “vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”.

3. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, con đường đến trần gian của Chúa thật đơn giản nhưng cũng rất lạ lùng. Đơn giản vì cũng như bao trẻ khác, Chúa cũng được cưu mang và sinh hạ; nhưng lạ lùng vì Chúa đã chọn những gì thật bình dị, đơn hèn để biểu dương quyền năng vinh hiển và Tình Yêu vô bờ của Chúa. Quả là đường lối Chúa không như đường lối phàm trần chúng con.

Và Đức Maria, Mẹ của Chúa, khi đón nhận lời mời gọi của Chúa, Mẹ cũng đã trải qua những giây phút xao động đắn đo, nhưng Mẹ đã dám vượt thắng chính mình, chấp nhận buông bỏ, để chỉ còn lòng khiêm hạ xin vâng và tín thác vào quyền năng Chúa.

Nhờ 10 kinh Mân côi này, xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con cảm nghiệm sâu sắc bài học khiêm tốn và tín thác, để cũng như Mẹ, chúng con dám tin và sống chết cho niềm tin mà Chúa đã thương ban cho chúng con. Amen.

Binhsanhdevo, dmth. 

Comments are closed.

phone-icon