Suy niệm với Mẹ, ngày 30.9

0

Thứ Ba, ngày 30.09.2014

Lễ nhớ Thánh Giêrônimô, Lmts 

Lc 9,51-56

“Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem” (Lc 9,51)

Như Mẹ: Đức Giêsu biết trước những gì đang chờ đón Người ở Giêrusalem, thế nhưng Người vẫn nhất quyết lên đường. Thái độ nhất quyết cho thấy Người đã sẵn sàng để thực thi thánh ý Chúa Cha. Thái độ của Đức Giêsu giúp ta tự vấn về thái độ của mình trước thánh ý của Thiên Chúa, nhất là khi thánh ý đó không dễ dàng để ta đón nhận.

Với Mẹ: Vâng phục cách triệt để là thái độ của Đức Giêsu trước sứ vụ cao cả, xin Chúa giúp chúng con trong việc thực thi sứ vụ của mình, một sứ vụ luôn đòi hỏi nhiều hy sinh gian khổ.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã thực thi sứ vụ của mình cho đến cùng, dù phải trải qua nhiều gian khổ như chặng đường lên đồi Canvê. Xin Mẹ hãy giúp chúng con đi đến cùng sứ vụ của mình.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Comments are closed.

phone-icon