Đề tài Tĩnh tâm tháng 10/2014

0

Tĩnh tâm tháng 10/2014

Thưa Quý Bề trên và Chị em,

Qua Thư Chung ngày 10.10.2013, Hội đồng Giám Mục Việt Nam đã kêu gọi Cộng đoàn Dân Chúa tích cực tham gia vào công cuộc Tân Phúc Âm Hóa trong kế hoạch ba năm 2014-2016. Đặc biệt, chủ đề của năm 2014 này là Tân Phúc Âm hóa đời sống gia đình. Vậy đâu là mẫu gương Tân Phúc Âm hóa mà mọi gia đình, mọi cộng đoàn chúng ta hôm nay cần noi theo? Thưa đó chính là Đức Maria—Ngôi Sao Tân Phúc Âm Hóa.

“Ngôi Sao của cuộc tân Phúc Âm hóa” là danh xưng mới mà Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông Huấn Niềm Vui của Tin Mừng (Evangelii Gaudium 287) đã dành tặng Mẹ. Đức Thánh Cha viết:

Đức Maria là Mẹ của Hội Thánh truyền giáo, không có Mẹ chúng ta sẽ không bao giờ thực sự hiểu rõ tinh thần của cuộc tân Phúc Âm hóa… (EG 284). Là người đã đem Chúa Giêsu vào thế gian với một đức tin tuyệt vời, Mẹ Maria cũng đồng hành với “những người còn lại trong dòng dõi bà, là những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giêsu” (Kh 12, 17). Mẹ là người truyền giáo đến gần chúng ta và đồng hành với chúng ta suốt dòng đời, dùng tình mẫu tử để mở lòng chúng ta ra đón nhận đức tin. Là người mẹ thực sự, mẹ đi bên cạnh chúng ta, chia sẻ các phấn đấu của chúng ta và hằng bao bọc chúng ta bằng tình thương của Thiên Chúa (EG 286).

Trong quý IV-2014 này, toàn thể Hội Dòng chúng ta tập trung vào sứ vụ Sống Chứng Nhân của Lời trong Bác ái Xã hội và điểm nhấn là xây dựng đời sống tâm linh của người Nữ tu Đa Minh. Thiết nghĩ, ngày tĩnh tâm tháng là cơ hội đặc biệt để chúng ta chiêm ngắm Mẹ Maria, Ngôi Sao Tân Phúc Âm hóa, và học nơi Mẹ cách canh tân đời sống nội tâm qua việc gắn bó và tín thác nơi Chúa. Nhờ vậy, việc thi hành sứ vụ tân Phúc Âm hóa của chúng ta đem lại hoa trái như Chúa ước mong.

I. LỜI CHÚA:  Lễ Đức Mẹ Mân Côi (Lc 1, 26-38)

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! “

35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

II. SUY NIỆM:

Trình thuật hôm nay kể lại biến cố trọng đại khai mở kỷ nguyên cứu độ, đó là việc Đức Maria được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ Ngôi Lời nhập thể. Với tiếng “xin vâng” ngoan thảo, Mẹ Maria đã đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Niềm tin của Mẹ không dựa trên những toan tính của con người, mà chỉ đặt nền tảng vào niềm hy vọng và sự tín thác hoàn toàn nơi Đấng đã tác thành và tuyển chọn Mẹ. Vì tin, Mẹ đã dâng hiến toàn thân cho Chúa, chấp nhận thánh ý Chúa, và sẵn sàng cộng tác với Chúa trong chương trình cứu độ nhân loại. Sống tiếng “xin vâng” với tâm tình tín thác trọn hảo, Mẹ đã trở thành Ánh Sao Tân Phúc Âm hóa cho gia đình, cho cộng đoàn và cho mỗi người chúng ta trong việc sống đức tin, thực thi đức ái, và gắn bó mật thiết với Đức Giêsu Kitô, Tin Mừng Sống, của Thiên Chúa.

1. Đức Maria, Ánh Sao Tân Phúc Âm hóa, nhờ đức tin

Trong kế hoạch cứu độ nhân loại, Đức Maria được Thiên Chúa tiền định trở thành Mẹ của Ngôi Lời nhập thể. Hành trình đức tin của Mẹ bắt đầu từ biến cố sứ thần truyền tin. Dù hơi do dự lúc ban đầu, nhưng Mẹ đã tin vào lời loan báo và sẵn sàng đón nhận lời sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Nhưng để có thể thưa tiếng “xin vâng” khai mở chương trình cứu độ của Chúa, Mẹ đã phải buông mình để Chúa hoàn toàn hướng dẫn Mẹ đi trong đức tin. Vì tin, Mẹ đã chấp nhận bỏ đi những dự tính và ước mơ riêng tư và dành cho Chúa quyền sử dụng con người mình. Khi thưa tiếng “xin vâng,” Mẹ đã can đảm đặt Thiên Chúa lên trên cả mạng sống, trên cả tình yêu của Mẹ đối với thánh Giuse, trên cả danh tiếng gia đình Mẹ. Mẹ chấp nhận từ bỏ chính mình, từ bỏ những gì thân thiết nhất để đi vào chương trình của Thiên Chúa trong một tương lai còn nhiều bí ẩn.

Khi thưa tiếng “xin vâng” với sứ thần, đức tin của Mẹ Maria nhận được ánh sáng mới: đức tin ấy tập trung vào Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa nhận lấy xác thể từ Mẹ; đức tin ấy làm viên mãn niềm tin của Israel và là mẫu gương đức tin của Giáo Hội.[1] Qua lời thưa “xin vâng” của Mẹ, Ngôi Lời Thiên đã cắm lều giữa nhân loại để chia sẻ vui buồn kiếp người, để cứu chữa và ban cho con người sự sống mới. Mẹ không chỉ thể hiện đức tin qua lời “xin vâng,” nhưng bằng việc làm và chính cuộc sống. Bằng tâm hồn đơn sơ, Mẹ đã sống đức tin giữa những thăng trầm cuộc sống với những công việc bận rộn hằng ngày: Mẹ chăm sóc Chúa Giêsu và Thánh Giuse, Mẹ may vá thêu thùa, dọn dẹp nhà cửa, … Chính cuộc sống bình dị hàng ngày ấy đã đưa Mẹ vào tương quan cá vị mật thiết với Thiên Chúa, đặc biệt là tình yêu kết hợp nên một giữa Mẹ và Chúa Giêsu.

Như Đức Maria, người tu sĩ Đa Minh hôm nay trong hành trình đức tin cũng được mời gọi rộng mở tâm hồn, rộng mở cuộc sống để Lời Chúa thấm nhập và biến đổi. Như thế, muốn trở thành chứng nhân cho công cuộc tân Phúc Âm hóa, chúng ta phải để Phúc Âm của Đức Giêsu biến đổi lối nhìn, nếp nghĩ và cách sống của mỗi người. Cụ thể, là chúng ta phải sẵn sàng chết đi cho ý riêng, chết đi cho trí khôn ngoan và sự hiểu biết nhân loại, chết đi cho những ước vọng cá nhân, cho những dự phóng trần thế, những định kiến, những hệ tư tưởng có sẵn, hay tâm thức tôn giáo hạn hẹp riêng tư,… để tin vào Chúa, để dự phóng của Ngài dành cho từng người có cơ may thành hiện thực cách tốt đẹp, không phải như chúng ta tưởng nghĩ, mà như điều thiện hảo đời đời Thiên Chúa dành cho những ai thuận theo ý Ngài.

2. Đức Maria, Ánh Sao Tân Phúc Âm hóa, trong đức ái

Sau biến cố Truyền tin, chương trình hoạch định đầu tiên của Đức Maria là hành động bác ái cụ thể Mẹ dành cho bà chị họ Êlisabét (Lc 1,39-56). Cảm nhận được hồng ân Chúa ưu tuyển, Mẹ đã tiếp nhận và cưu mang Lời trong xác phàm. Hơn nữa, Mẹ thấy được kế hoạch cứu độ của Chúa đã bắt đầu tiếp diễn theo thời gian và cụ thể nơi dân tộc của Mẹ, nên Mẹ muốn chia sẻ ngay niềm “vui hớn hở” này với gia đình ông Dacaria. Niềm vui được cưu mang Lời của Mẹ được diễn tả bằng việc làm cụ thể đó là ở lại phục vụ bà Êlisabet ba tháng. Như thế, với Chúa Giêsu trong cung lòng, Đức Maria, qua tình yêu phục vụ, đã trở thành nhà truyền giáo đầu tiên đem Ơn Cứu Độ đến với nhân loại.

Hành trình thăm viếng gia đình ông Dacaria của Mẹ đã khiến Mẹ trở thành mẫu gương sống động cho chúng ta về đức ái Kitô Giáo. Quả vậy, khi viếng thăm người chị họ Êlisabet, Đức Maria không những chỉ mang đến cho bà và gia đình một sự trợ giúp vật chất, nhưng còn mang chính Chúa Giêsu, Đấng đang ngự trong cung lòng Mẹ, với niềm vui trọn vẹn, niềm vui ơn cứu độ đến cho cả nhà. Bà Êlisabet và ông Dacaria vui mừng không những vì có một quý tử, một điều dường như không thể xảy ra được ở tuổi già của họ, nhưng qua “thiếu nữ Maria, ông bà đã đón nhận được niềm vui tràn đầy, niềm vui đến từ Chúa Giêsu và từ Chúa Thánh Thần, được biểu lộ trong tình bác ái nhưng không, trong sự chia sẻ, tương trợ, cảm thông lẫn nhau.”[2]

Ngày hôm nay với tư cách là Mẹ nhân loại, Đức Maria tiếp tục mang Chúa Giêsu đến cho những người Mẹ gặp gỡ, và cùng với Chúa Giêsu, Mẹ mang theo tình thương, bình an và niềm vui của Ngài đến cho toàn nhân loại. Dõi theo dấu chân Mẹ, chúng ta tự vấn chính mình: trên bước đường truyền giáo, chúng ta đã mang gì đến cho những người chúng ta tiếp cận?  Đó có phải là tình yêu của Chúa Giêsu, Đấng Cứu độ, Đấng yêu thương và tha thứ, hay là một tình yêu lai căng, một tình yêu vụ lợi theo cảm tính? Nhìn vào đời sống cộng đoàn chúng ta hiện nay, tương quan của chúng ta với nhau có xây trên nền tảng đức ái hay chỉ trên tình cảm cá nhân? Chúng ta có sẵn sàng mang niềm vui của Chúa, Niềm vui Tin Mừng, đến cho nhau hay chúng ta chỉ chăm lo tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc cho riêng mình?

3. Đức Maria, Ánh Sao Tân Phúc Âm hóa, trong sự kết hiệp mật thiết với Chúa

Được diễm phúc cưu mang Ngôi Lời trong cung lòng, cuộc đời của Mẹ đã gắn chặt với Chúa Giêsu, Con Mẹ. Mẹ hiện diện với Chúa trong mọi biến cố vui buồn, thành công hay thất bại: dù là Belem thiếu thốn nghèo hèn hay trên đường trốn sang Ai Cập; nơi đền thánh dâng Chúa cho Thiên Chúa Cha hay vất vả tìm Người trong đền Jerusalem, và chứng kiến phép lạ đầu tiên Chúa làm tại tiệc cưới Cana… Mẹ luôn đồng hành với Chúa trên từng nẻo đường Palestine, để cùng Chúa loan báo Tin Mừng cứu độ. Trên đồi Canvê, Mẹ kết hợp nên một với Con của Mẹ trong hy tế thấp giá. Mẹ dâng chính Con yêu dấu của mình lên Thiên Chúa Cha làm của lễ cứu độ nhân loại. “Mẹ đã đón nhận sự đau khổ của Chúa Con làm của mình và cùng với Chúa Con, Mẹ chấp nhận thánh ý Chúa Cha, trong sự vâng phục mang lại hoa trái và chiến thắng đích thực trên sự ác và sự chết.”[3] Vì thế, Mẹ trở thành thầy dạy chúng ta về mối dây hiệp nhất thân tình với Thiên Chúa qua Chúa Giêsu. Mẹ cũng chính là kiểu mẫu hoàn hảo cho những ai khao khát kết hiệp thân tình trong mối dây yêu thương vô biên của Thiên Chúa.

Ngày tĩnh tâm tháng Mân Côi hôm nay là dịp tốt giúp chúng ta nhìn lên gương sống của Mẹ để duyệt xét lại mối tương quan hiện nay giữa chúng ta với Chúa Giêsu. Hàng ngày, trong thánh lễ, chúng ta được liên kết mật thiết với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Ngài trở nên lương thực nuôi sống chúng ta; Ngài chấp nhận ở lại trong chúng ta, đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Nhưng chúng ta có thường xuyên nhớ đến Ngài, với ý thức rằng Ngài đang ở trong chúng ta không? Chúng ta có luôn kết hiệp với Chúa mọi giây phút trong ngày, hay chỉ kêu cầu Ngài khi chúng ta gặp khó khăn thử thách hoặc cần van nài một ơn xin? Chúng ta đừng quên rằng, để thực thi sứ mạng Phúc Âm hóa cộng đoàn đòi buộc mỗi chúng ta phải biết cắm rễ sâu nơi Đức Kitô, tương quan mật thiết liên lỉ với Ngài, để chính Ngài trở nên Tin Mừng Sống có sức thánh hóa, biến đổi chúng ta và cộng đoàn.

Cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô và theo lời kinh của ngài, chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Maria—Ngôi Sao tân Phúc Âm hóa:

Maria, Trinh Nữ, Mẹ dấu yêu
bởi tác động của Chúa Thánh Thần,
Mẹ đã đón nhận Lời Sự Sống…
xin giúp chúng con cũng biết thưa “vâng”
trước tiếng gọi ngày càng cấp bách,
đi rao giảng Tin Mừng của Đức Giêsu.
Đầy tràn sự hiện diện của Đức Kitô trong lòng,
Mẹ đem niềm vui đến cho Gioan Tẩy Giả,…
Nay xin Mẹ chuyển cầu cho chúng con
được một nhiệt huyết mới bắt nguồn từ phục sinh,
để chúng con đem cho mọi người
Tin Mừng của sự sống chiến thắng tử thần.
Xin cho chúng con niềm can đảm thánh thiện
biết tìm ra những lối đi mới
để quà tặng của cái đẹp không phai
có thể đến được với mọi người.
 … Ôi Ngôi Sao của cuộc tân phúc âm hóa,
xin giúp chúng con trở thành những chứng nhân rạng rỡ
cho tình hiệp thông và phục vụ,
cho đức tin nồng cháy và quảng đại,
cho công lý và tình thương đối với người nghèo,
để niềm vui của Tin Mừng chạm đến tận cùng trái đất,
soi sáng cả những bờ rìa thế giới. 
Lạy Mẹ của Tin Mừng sống động,
suối hạnh phúc
cho những người hèn mọn của Thiên Chúa,
xin cầu cho chúng con. Amen. Allêluia![4]

 Sr. Maria Đinh Thị Thu Hà

_______________________

[1] ĐTC Phanxicô. Mẹ Maria là Mẫu gương của Giáo Hội. Buổi tiếp kiến chung ngày 23.10.2013. Trích tại http://www.vietcatholic.net/News/Html/117750.htm

[2] ĐTC Phanxicô. Mẹ Maria là Mẫu gương của Giáo Hội.

[3] ĐTC Phanxicô. Mẹ Maria là Mẫu gương của Giáo Hội.

[4] ĐTC Phanxicô. Tông Huấn Niềm Vui của Tin Mừng (Evangelii Gaudium) số 288.

Comments are closed.