Suy niệm với Mẹ, ngày 25.10

0

Thứ Bảy, ngày 25.10.2014

Tuần 29 TN

Lc 13,1-9

“Nếu các ông không sám hối…” (Lc 13,3).

Như Mẹ: Đức Giêsu trong bài Tin Mừng cảnh tỉnh chúng ta: tất cả chúng ta đều là tội nhân, nhưng điều quan trọng là phải biết sám hối, cải thiện đời sống để xứng với phẩm giá là con cái Thiên Chúa. Phải đọc ra các “dấu chỉ” trong đời sống để thức tỉnh bản thân và mau mắn cải biến đời sống theo Tin Mừng vì Thiên Chúa không thể kiên nhẫn, chờ đợi mãi…

Với Mẹ: Lạy Chúa, cái chết là lời thức tỉnh chúng con về sự sống đời sau. Xin cho chúng con biết sử dụng những phương tiện Chúa ban trong hiện tại để chuẩn bị cho sự sống đời sau: “Trong mọi sự, hãy nghĩ đến đời con chung cuộc thế nào, thì mãi mãi con sẽ không phạm tội (Hc 7,36).

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết sống theo giáo huấn của Chúa: “Được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn, nào có ích gì?

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.