Suy niệm với Mẹ – ngày 02.11

0

Ngày 02.11.2014

Chúa Nhật 31 TN A – CẦU CHO CÁC LINH HỒN

Ga 6,37-40

“Ý của Đấng đã sai tôi là
tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi,
tôi sẽ không để mất một ai” (Mt 6,39).

Như Mẹ: Ý định của Thiên Chúa là sai Con của Người xuống trần gian để tìm kiếm và cứu chữa con người khỏi hư mất. Do lòng nhân hậu hải hà của Người, bất kể ai tin vào tình thương của Người, kẻ ấy sẽ không bao giờ hư mất. Chính Người sẽ ban cho họ sự sống đời đời làm gia nghiệp.

Với Mẹ: Sự sống đời đời chỉ có nơi những kẻ tin. Lạy Chúa, chúng con tin Chúa là sự sống vĩnh cửu. Xin cho chúng con luôn trung thành với Chúa và xin cứu chữa hồn xác chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con tin tưởng vào ý định cứu độ của Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, chúng con hy vọng rằng, bước qua cõi đời này chúng con sẽ được cùng Mẹ sống mãi với Chúa trên thiên đàng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.