Suy niệm với Mẹ, ngày 24.11

0

Thứ Hai, ngày 24.11.2014

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN – lễ trọng 

Lc 9,23-26

“Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất;
còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi
thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Lc 9,24)

Như Mẹ: Các anh hùng tử đạo tại Việt Nam đã thể hiện đức tin kiên vững và tình bác ái Tin Mừng vì danh Chúa Kitô. Họ đã không hề chửi rủa, oán thù hay tìm cách báo oán, nhưng hết lòng trung thành vì lòng yêu mến Chúa Kitô cho đến hơi thở cuối cùng.

Với Mẹ: Các thánh tử đạo đã can đảm tuyên xưng đức tin trước bạo quyền, Chúa muốn mời gọi chúng con luôn thể hiện niềm tin và tình yêu của mình vào Người theo gương các thánh tử đạo. Xin đừng để bất cứ điều gì tách chúng con ra khỏi lòng yêu mến Chúa Kitô.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, trước những khó nguy thử thách trong đời sống, xin cho chúng con luôn biết tín thác và tin tưởng vào tình yêu vô biên của Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.