Chương trình Việt-dã Tâm Linh Mùa Vọng – Tuần III

0

Mến chào tất cả các vận động viên,

Sao mọi người chạy được không “bở hơi tai” chứ ?  Cố gắng lên gần tới cuối đường rồi.  Hy vọng trong khi chạy mọi người đều thấy Chúa đang chạy chung với mình, chứ không phải chỉ có những con chữ hay những trang giấy chạy với mình.

Tôi cũng đang chạy bở hơi tai luôn nhưng rất vui vì thấy Chúa và mọi người cùng chạy chung.

Xin xem tài liệu phía dưới cho biết những chặng đường kế tiếp nhé! 

2. Thực hành.

Fr. Hanh D. Pham, SJ

Comments are closed.