Suy niệm với Mẹ, ngày 16.12

0

Thứ Ba, ngày 16.12.2014

Tuần 3 MV

Mt 21,28-32

“Những người tội lỗi đã tin” (Mt 21,32)

Như Mẹ: Tin vào Chúa không chỉ là nghe suông rồi để đấy không làm theo. Tin đích thực là quyết tâm thực hiện lời Chúa đã dạy, hoán cải, canh tân đời sống. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở các Thượng Tế và Kỳ Mục về lối sống bất chính của họ. Họ đã không sám hối như lời Gioan Tẩy Giả kêu mời. Vì thế, họ sẽ không được đón nhận Nước Thiên Chúa. Còn những người thu thuế, những cô gái điếm, là những kẻ tội lỗi nhưng đã tỏ lòng sám hối, ăn năn nên họ được thứ tha và hưởng ơn cứu độ.  

Với Mẹ: Lạy Chúa, chỉ những ai tin vào Chúa mới được hưởng ơn cứu độ. Xin cho chúng con luôn tin và thi hành những điều Chúa dạy, để nhờ đó được giải thoát khỏi tội lỗi muôn đời.   

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin phù hộ cho chúng con là những kẻ yếu lòng tin. Xin cầu bầu cùng Chúa thêm đức tin, biến đổi tâm hồn chúng con.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.