Suy niệm với Mẹ, ngày 18.12

0

Thứ Năm, ngày 18.12.2014

Tuần 3 MV

Mt 1,18-24

“Người công chính” (Mt 1,19)

Như Mẹ: Giuse là người hiền lành, không muốn điều dữ xảy ra cho người khác, nên thánh nhân không tố giác việc Maria đã có thai trước khi hai ông bà về chung sống. Giuse cũng hoàn toàn tin tưởng vào lời Chúa truyền dạy. Thế nên, ngay khi tỉnh giấc, Giuse làm theo lời sứ thần báo mộng, đón Maria về nhà mình. Thánh nhân thật xứng với danh hiệu Đấng Công Chính như Tin Mừng đã khẳng định.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa luôn yêu thương và gìn giữ những người công chính khỏi mọi tai họa. Xin cho chúng con ở đời này biết sống công chính, thánh thiện, đẹp lòng Chúa để nhờ đó chúng con được hưởng bình an trong Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã cùng thánh cả Giuse gìn giữ và bảo vệ Chúa Con. Xin cho chúng con hôm nay cũng biết cộng tác với nhau để gìn giữ và xây dựng Hội Thánh Chúa. Amen.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.