Suy niệm với Mẹ, ngày 02.02

0

Thứ Hai, ngày 02.02.2015

Dâng Chúa Giêsu vào đền thánh

 Lc 2,22-40

_MG_0702

“Bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem để tiến dâng cho Chúa” (Lc 2,22)

Như Mẹ: Việc Chúa Giêsu được dâng tiến trong đền thờ cho chúng ta thấy rằng, dù là Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã thuộc về Chúa Cha từ đời đời, nhưng khi làm người, Người vẫn tuân giữ khi để cho cha mẹ dâng tiến vào đền thánh. Điều này nhắc chúng ta rằng qua bí tích thánh tẩy, chúng ta cũng được tiến dâng và thánh hiến cho Chúa để mãi thuộc về Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì hồng ân lớn lao Chúa ban cho chúng con là: qua bí tích rửa tội, chúng con được tái sinh trở nên con người mới, để thuộc trọn về Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết giữ gìn và chia sẻ hồng ân này cho mọi người.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dâng chúng con cho Thiên Chúa như Mẹ đã dâng Chúa Giêsu xưa kia.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon