Suy niệm với Mẹ, ngày 02.03

0

Thứ Hai, ngày 02.03.2015

Lc 6,36-38

“Anh em phải có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6,36).

Như Mẹ: Đức Giêsu mặc khải sự công chính của Thiên Chúa. Tình yêu thương của chúng ta phải bắt nguồn từ lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa thì mới có thể trở nên tinh tuyền và thánh thiện được.

Với Mẹ: Vì tình yêu, Thiên Chúa đã dựng nên con người và mong muốn cho loài người chúng con được sống hạnh phúc. Xin Chúa giúp chúng con cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của Chúa, để rồi mỗi người chúng con cũng mang lấy tình thương của Chúa mà đối xử với anh chị em xung quanh chúng con.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ là hình ảnh sống động của Thiên Chúa Ba Ngôi về tình yêu thương. Mẹ luôn sống tình thương đó với Thiên Chúa và đối với loài người chúng con. Xin Mẹ giúp chúng con sống xứng đáng với ơn gọi tình yêu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.