Suy niệm với Mẹ, ngày 03.03

0

Thứ Ba, ngày 03.03.2015 

Mt 23,1-12

“Anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời” (Mt 23,9).

Như Mẹ: Các kinh sư thích tự nâng mình lên: thích ăn trên ngồi trước, thích được gọi là thầy là cha. Chúa Giêsu dạy chúng ta phải sống khiêm nhường. Khiêm nhường nhận Chúa Giêsu là thầy và là người lãnh đạo của mình. Khiêm nhường nhận Thiên Chúa là Cha của mình, để từ đó hết lòng yêu mến.

Với Mẹ: Lạy Chúa là Cha yêu thương, chúng con là con của Cha, nhưng nhiều lúc chúng con lại sống rất thờ ơ với Cha. Xin cho mỗi người chúng con biết sống hiếu thảo với Cha.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ là người con thảo hiếu nhất đối với Thiên Chúa, xin Mẹ mang lấy tâm tình của Mẹ cho chúng con để chúng con biết theo cách của Mẹ mà gắn bó với Thiên Chúa là Cha yêu thương và giàu lòng thương xót.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.