Suy niệm với Mẹ, ngày 08.04

0

Thứ Tư, ngày 08.04.2015

Bát Nhật Phục Sinh

Lc 24,13-35

“Hai ông thuật lại việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh” (Lc 24,35).

Như Mẹ: Nếu Đức Giêsu phục sinh không ban ơn soi sáng cho hai môn đệ Emmau bằng những lời trong Kinh Thánh, bằng cử chỉ quen thuộc là “bẻ bánh” thì cái chết của Người đã là cớ vấp ngã cho những kẻ kém tin. Sự thất vọng và buồn sầu sẽ nhận chìm đức tin yếu kém của người môn đệ.

Với Mẹ: Kinh Thánh là Lời của Chúa, Lời mang lại niềm hy vọng. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết để cho Lời của Chúa hướng dẫn cuộc sống, để chúng con nhận ra Chúa trong cuộc sống thường ngày của chúng con.

Nhờ Mẹ: Mẹ luôn sống trong sự nhận biết Chúa. Mẹ đã sống hết tình với Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con trở thành người biết Chúa và yêu Chúa trong cả cuộc đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon