Suy niệm với Mẹ, ngày 14.04

0

Thứ Ba, ngày 14.04.2015   

Tuần 2 PS

Ga 3,7b-15

“Ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu mà đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí
mà sinh ra thì cũng như vậy” (Ga 3,8).

Như Mẹ: Chúa Thánh Thần luôn hoạt động một cách âm thầm và nhẹ nhàng. Chúng ta có thể nhận biết được Người hoạt động qua việc biết hoa quả của Người: bác ái, hoan lạc, bình an, từ tâm, khiêm tốn… Ở đâu có những hoa quả này, thì ở đó có sự hoạt động của Chúa Thánh Thần.

Với Mẹ: Chúa Thánh Thần thường bị người ta lãng quên, chúng con cũng thường lãng quên Người. Chúng con chỉ có thể biết được thánh ý của Chúa, nhờ Chúa Thánh Thần. Xin cho chúng con biết mở lòng ra để Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng con mỗi ngày.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Xin Mẹ dạy chúng con biết sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon