Ý cầu nguyện tháng 5/2015

0

Ý CẦU NGUYỆN:

+ Noi gương Đức Trinh Nữ Maria, xin cho mỗi chị em trong Hội dòng luôn nhạy bén trước nhu cầu của tha nhân, biết dấn thân phục vụ trong tình bác ái ngay trong cộng đoàn chị em đang sống và nơi những người chị em tiếp cận.

+ Xin cho các đại biểu sẵn sàng vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để chọn bầu người Chúa muốn và xin cho Tổng hội đạt nhiều kết quả tốt đẹp theo ý Chúa.

CÁC NGÀY GIỖ CHỊ EM

Thứ Tư, ngày 06.5

– Chị Luca Nguyễn Thị Kính (1967).

Thứ Bảy, ngày 16.5

– Chị M.Germana Phạm Thị Kim Lan (Mến,2003)          

Thứ Bảy, ngày 23.5

– Chị Maria Nguyễn Thị Nhuần (2009)

Thứ Hai, ngày 25.5

– Chị Angela Phạm Thị Đào (1993)

Thứ Ba, ngày 26.5

– Mẹ Agnès Đỗ Thị Tươi (Sâm,1989)

Thứ tư, ngày 27.5

– Chị Maria Đỗ Thị Ngắm (TH,1984)

 

CÁC NGÀY BỔN MẠNG

Thứ  Sáu, ngày 01.5 : Lễ THÁNH GIUSE THỢ

– Tu xá Thánh Giuse Lao động (Tân Mai III).

– Tập viện.

– Các chị Tự Hiến.

Thứ Ba, ngày 05.5: lễ  thánh Vinhsơn Phêriô, OP

– Tu xá Thánh Vinh Sơn I (Bảo Lộc).

– Tu xá Thánh Vinh Sơn II (Phú Sơn).

Thứ Ba, ngày 12.5

– Chị Thanh Khiết, Chị Nội

Thứ Tư, ngày 13.5

– Tu viện Mẹ Fatima (Kiến Thiết)

Thứ Tư, ngày 20.5

– Chị Columba Công (Miễn)

Chúa Nhật, ngày 24.5  lễ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

– Lớp Maria Thánh Linh (Khấn lần I,2000).

– Chị Saint Esprit Thanh

Thứ Năm, ngày 28.5

– Chị Batôlômêô Chúc

Chúa Nhật, ngày 31.5: Lễ CHÚA BA NGÔI

– Lớp Abba (Khấn lần I,2001)

(Lễ Đức Mẹ đi viếng bà thánh Isave)

– Gia đình Mẹ thăm viếng (Thường huấn cấp IV).

– Lớp Magnificat (Khấn lần I,2005).

– Chị Thê (Đd.Tx.Th. Phaolô TL), C.Trần Linh, C.Huyền Diệu.

 

Comments are closed.

phone-icon