Suy niệm với Mẹ, ngày 23.7

0

Thứ Năm, ngày 23.07.2015

Th. Birgitta, nt 

Mt 13,10-17

“Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe” (Mt 13,16).

Như Mẹ: Dù không được sống với Chúa như các Tông đồ, nhưng chúng ta vẫn được thân thiết với Chúa trong Chúa Thánh Thần, qua Lời của Chúa và các bí tích. Chúng ta được hưởng mối phúc của những người không thấy mà tin.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con không được trực tiếp thấy Chúa như các Tông đồ xưa, nhưng chúng con thật diễm phúc vì không thấy mà vẫn tin Chúa. Xin cho những người chưa tin Chúa, có được diễm phúc là tin vào Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như sao mai sáng vậy, Mẹ thật có phúc không chỉ được thấy, được nghe Chúa nói, nhưng Mẹ còn được phúc cưu mang Chúa trong cung lòng. Xin cho chúng con luôn tôn trọng mối phúc lớn lao là được làm con Chúa, để sống cho xứng đáng và đầy tin tưởng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon