Suy niệm với Mẹ, ngày 1.8

0

Thứ Bảy, ngày 01.08.2015 

Th. Alphongsô M. Liguori, gmtsht

Mt 14,1-12

“Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan” (Mt 14,10).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy được chân dung của hai con người hoàn toàn trái ngược nhau: Một bên là vua Hêrôđê nhu nhược và chối bỏ sự thật, một bên là vị tiền hô của Đấng Cứu Độ đầy can đảm và dám đấu tranh cho công lý, dẫu phải hy sinh cả tính mạng của mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa, sống trong một xã hội đầy giả trá và tội ác, xin thêm sức mạnh và lòng can đảm cho chúng con, để chúng con cũng dám sống và làm chứng cho chân lý Tin Mừng của Chúa như thánh Gioan Tẩy Giả xưa kia.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử vì Đạo, xin Mẹ đồng hành cùng những Kitô hữu đang phải sống trong cảnh bị áp bức và bị bách hại, để họ được can đảm làm chứng cho Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon