Suy niệm với Mẹ, ngày 30.03.2016

0

Thứ Tư, ngày 30.03.2016 – Tuần Bát Nhật PS

Lc 24, 13-35

“Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người; nhưng Người lại biến mất” (Lc 24,31).

Như Mẹ: Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra giữa các môn đệ. Bước đầu khi chưa nhận ra Chúa, các môn đệ sợ hãi và nghi ngờ. Khi nhận ra Chúa đang hiện diện giữa cộng đoàn, các môn đệ vui mừng. Sự hiện diện của Chúa Phục Sinh là niềm vui và bình an cho chúng ta. Trong cuộc đời, nếu có Chúa cùng đồng hành, tâm hồn chúng ta sẽ được bình an, dù có gặp hoàn cảnh khó khăn như thế nào.

Với Mẹ: Lạy Chúa, lòng các môn đệ trở nên phấn khởi và hân hoan, khi nhận ra Chúa hiện diện giữa các ngài. Xin cho chúng con được biến đổi mỗi ngày, để chúng con cảm nhận được tình thương và sự hiện diện nhiệm mầu của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng đáng tôn trọng, xin giúp lòng chúng con cũng được bừng lên khi suy niệm Lời Chúa hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.