Suy niệm với Mẹ, ngày 31.03.2016

0

Thứ Năm, ngày 31.03.2016 – Tuần Bát Nhật PS

Lc 24, 35-48

“Chính anh em là những chứng nhân về điều này” (Lc 24,48).

Như Mẹ: Những lần hiện ra sau khi sống lại, Chúa Giêsu luôn mang lại sự biến đổi tình trạng nơi các môn đệ, từ buồn bã đến vui mừng, từ thất vọng sang hy vọng, từ sợ hãi sang can đảm. Các môn đệ biến đổi từ từ, cho đến khi trở nên những con người mới đầy lòng nhiệt tâm loan báo Tin Mừng về Chúa Phục Sinh.

Với Mẹ: Sự sống thay đổi chứ không mất đi. Xin cho chúng con tin tưởng vào quyền năng phục sinh của Chúa, để hết lòng sống niềm tin đó trong những ngày tháng ở giữa trần gian này. Và xin cho chúng con trở nên những chứng nhân trung thành và nhiệt tâm của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mến lạ lùng, xin giúp chúng con sống tin yêu và hy vọng vào tình thương và sức mạnh của Chúa giữa đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.