Suy niệm với Mẹ, thứ Hai ngày 27.03.2017

0

Thứ Hai, ngày 27.03.2017 – Tuần IV MÙA CHAY, NĂM A
Ga 4, 43-54

151

Đức Giêsu nói:“Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu” (Ga 4,48).

Như Mẹ: Trong cuộc sống hằng ngày, bao nhiêu sự xảy ra xung quanh chúng ta. Mỗi một việc xảy ra xung quanh mà chúng ta không thể hiểu được, đó như là một sự lạ vậy. Cuộc sống là mầu nhiệm. Nếu thực sự truy tìm cho đến ngọn nguồn, thì chúng ta sẽ biết rằng vũ trụ này được vận hành bởi một sức mạnh đầy quyền năng, đó chính là Thiên Chúa.

Với Mẹ: Chúa là Đấng không ai có thể hiểu thấu được. Chúa là Đấng vô hình, nhưng Chúa đang thực hiện những điều kỳ diệu xung quanh chúng con. Xin Chúa cho con người nhận ra được quyền năng của Chúa trên mọi sự.  

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Chúa đã thực hiện cho Mẹ bao điều trọng đại. Xin Mẹ biểu dương tình thương của Chúa thay cho chúng con.  

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.