Suy niệm với Mẹ, thứ Tư ngày 29.03.2017

0

Thứ Tư, ngày 29.03.2017 – Tuần IV MÙA CHAY, NĂM A
Ga 5, 17-30

157

Đức Giêsu nói: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc” (Ga 5,17)

Như Mẹ: Lao động là một phương thế để thánh hoá bản thân. Lao động làm cho con người có giá trị. Chúa Giêsu cho biết Chúa Cha làm việc, Chúa Giêsu cũng làm việc. Khi chúng ta làm việc gì mà cứ như thể làm cho chính Chúa, thì việc làm đó của chúng ta sẽ trở nên rất có giá trị trước mặt Ngài.

Với Mẹ: Chúa vẫn không ngừng đổ tràn đầy tình thương xuống trên nhân loại chúng con, xin Chúa làm cho chúng con luôn nỗ lực làm những điều tốt đẹp, mà không ngại khó khăn.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã âm thầm làm việc trong ngôi nhà của mình. Xin Mẹ giúp các gia đình đang túng quẫn vì không có việc làm tìm được việc làm phù hợp để làm cho phẩm giá con người được thăng tiến hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.