Sự thờ phượng – SN Chúa Nhật XIX Thường Niên, năm A

0


Suy niệm: Rm 9,1-5

Sự thờ phượng (tôn thờ) của họ (x. Rm 9,3)

Thánh Phaolô bắt đầu bài suy niệm dài về mầu nhiệm việc người Ítraen không chấp nhận Chúa Kitô bằng cách kể ra một số những phúc lành mà Thiên Chúa đã ban cho những đồng bào Do Thái của ngài: “sự thừa kế, … những kết ước, … luật lệ, … những lời hứa” (Rm 9,3). Và giữa danh sách này là một câu kỳ lạ: “sự thờ phượng (tôn thờ)”.

Thật lạ lùng biết bao! Vâng, việc thờ phượng của dân Ítraen đáng chúc lành biết bao! Không giống như những người láng giềng ngoại đạo, họ tự nghĩ ra những loại lễ tế để làm hài lòng những vị thần của họ, dân Ítraen đã được đặc ân dâng lên Thiên Chúa cách thờ phượng mà Người ưa thích. Tuân theo những mệnh lệnh mà Thiên Chúa đã ban cho Môsê, họ đã dâng những hy lễ tình yêu và sự hiệp thông, sự hoán cải và sự hòa giải với Thiên Chúa. Họ tôn thờ Thiên Chúa vì ơn cứu độ mà Người ban cho họ. Họ ca ngợi Chúa vì sự cao cả và quyền năng của Người. Sự thực là Thiên Chúa đã chọn họ và lập một giao ước với họ chứng tỏ rằng Người yêu thương họ cách sâu sắc và muốn định hình họ theo hình ảnh của Người.

Về phần mình, chúng ta được đặc ân (diễm phúc) thờ phượng Thiên Chúa mỗi lần chúng ta cử hành Thánh Lễ. Giống như dân Ítraen, chúng ta có thể ca ngợi Chúa vì vinh quang của Người. Chúng ta có thể tạ ơn Chúa vì Người cứu độ chúng ta khỏi tội lỗi và mở thiên đàng ra cho chúng ta. Chúng ta có thể tôn thờ Chúa vì Người đã hứa là không bao giờ từ bỏ hay bỏ rơi chúng ta.

Dĩ nhiên, chúng ta không sát tế chiên hay bò, và chúng ta không thiêu đốt lúa mạch hay lúa mì. Cách thờ phượng đó đóng vai trò quan trọng trong quá khứ. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã dâng một hy lễ hoàn hảo cho Thiên Chúa và đóng dấu một giao ước bền vững với chúng ta bằng máu của Người. Ngày nay, khi chúng ta tụ họp nhau để thờ phượng, chúng ta thực hiện điều đó bằng cách nhớ lại hy lễ của Chúa Giêsu, bằng cách rước lấy Người trong Thánh Thể và bằng cách dâng chính mình để thực hiện giao ước mà Người đã tự do thực hiện với chúng ta.

Vì thế, bạn hãy hướng tâm hồn mình vào việc tôn thờ một Thiên Chúa đích thực trong Thánh Lễ hôm nay. Tình yêu của Người dành cho bạn thì bền vững và ơn cứu độ của Người thì vĩnh cửu. Thật là một đặc ân và vinh dự để bước vào trước nhan Chúa (sự hiện diện của Chúa) với lời ca ngợi.

“Lạy Chúa, chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con tôn thờ Chúa, chúng con tôn vinh Chúa!”

Theo The Word Among Us
Nguồn: https://wau.org/meditations/2020/08/09/174777/
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon