Thánh Tôma Nguyễn Văn Đệ

0

Ngày 19 tháng 12

THÁNH TÔ-MA NGUYỄN VĂN ĐỆ

Thợ may, tử đạo (1811 – 1839)

Tiểu sử

 Anh Tô-ma Nguyễn  Văn Đệ chào đời năm 1811, trong một gia đình công giáo tại làng Bồ Trang, tỉnh Thái Bình. Vì lý do sinh kế, anh phải theo cha mẹ về xứ Kẻ Mốt (Bắc Ninh) và ở ngay gần nhà thờ. Lớn lên, anh theo nghề thợ may và được mọi người yêu chuộng. Anh rất nhiệt tình với việc trong xứ trong họ. Hầu hết cờ hiệu, đồ trang hoàng trong nhà thờ và nhà xứ đều nhờ đến bàn tay khéo léo sáng tại của anh. Khi kinh tế ổn định, anh lập gia đình, ra ở tiêng và sinh được ba người con.

Ngày 29-61838, quân lính vây làng Kẻ Mốt, và ép buộc mọi người trên 18 tuổi phải đạp lên thánh giá, anh lẩn trốn ra phía sau nhà. Đến khi quân lính xộc vào nhà lùng bắt, anh biết mình không thể tránh được nữa, liền giã từ vợ, dặn đưa con về bên ngoại, ôm hôn từng đứa, rồi ra trình diện. Đến trước thánh giá, anh Đệ quì xuống cầu nguyện lớn tiếng rằng: “Lạy Chúa! sẽ không bao giờ con bước qua mặt Người.

Quân lính áp giải anh Tô-ma Đệ cùng với cha Tự, ông trùm Cảnh, hai thầy Úy, Mậu, anh Mới và anh Vinh về  giam tại Bắc Ninh.

Vào ngày 19-12-1839, anh hùng đức tin Tô-ma Đệ đã được phúc lãnh triều thiên tử đạo.

Đức Thánh Cha Lê-ô XIII đã tôn phong anh Tô-ma Nguyễn  Văn Đệ lên bậc chân phước ngày 27-5-1900. Và Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II đã suy tôn anh lên bậc hiển thánh ngày 19-6-1988.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã tưới gội quê hương Việt Nam chúng con bằng máu của thánh Tô-ma Nguyễn Văn Đệ. Nhờ sự chuyển cầu của người, xin cho hạt giống đức tin và sự nhận biết Chúa Ki-tô luôn được triển nở mạnh mẽ trên quê hương chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. 

(Trích từ tác phẩm “Đám mây nhân chứng” của các anh em Đa Minh)

Comments are closed.

phone-icon