Suy niệm với Mẹ, ngày 06.04

0

Thứ Hai, ngày 06.04.2015 

Bát Nhật Phục Sinh

 Mt 28,8-15

“Đức Giêsu nói với các bà: ‘Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó’.” (Mt 28,10).

Như Mẹ: Được gặp Chúa Giêsu phục sinh là một hồng phúc. Các bà được gặp Chúa Giêsu phục sinh thì các bà thật có phúc biết chừng nào. Tại sao các bà lại được như vậy? Bởi vì các bà đã trung kiên theo Chúa: khi Chúa sống cũng như khi Chúa đã chết và ngay cả khi Chúa bị chôn trong huyệt mộ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, các bà đã là những người đầu tiên được gặp Chúa sau khi Chúa sống lại, và các bà cũng là những người đầu tiên được Chúa sai đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Xin cho chúng con cũng biết hăng say trong sứ vụ cao quý này.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã gắn bó với Chúa hết lòng mọi giây phút trong đời, xin giúp chúng con luôn trung kiên theo Chúa dù có gặp nghịch cảnh.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon