Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 21-28/4/2020 (trang 12)

0

Đức Thánh Cha Phanxicô trên Twitter
từ 11- 15/4/2020

11 tháng Tư: Dung nhan bị biến dạng vì những vết thương truyền tải sự bình an vô cùng lớn lao. Ánh mắt của Ngài không nhìn vào mắt chúng ta nhưng nhìn thẳng vào tâm hồn chúng ta, dường như Ngài nói rằng: Hãy vững tin, đừng đánh mất hy vọng. Sức mạnh của tình yêu của Thiên Chúa, sức mạnh của Đấng Phục sinh vượt qua tất cả. #HolyShroud

12 tháng Tư: Đừng sợ hãi, đừng đầu hàng nỗi sợ hãi: Đây là thông điệp của hy vọng. Nó được gửi đến cho chúng ta hôm nay. Đó là những lời Thiên Chúa lặp lại với chúng ta trong đêm nay.

Chúng ta hãy làm câm nín những tiếng khóc của sự chết, đừng thêm chiến tranh nữa! Vì chúng ta cần bánh ăn, không phải là súng. Hãy chấm dứt việc phá thai và giết hại những sinh linh vô tội. Cầu xin cho những tâm hồn no đủ rộng mở để làm đầy những bàn tay trống không của những người không có được những nhu cầu tối thiểu.

Tối nay chúng ta có được một quyền căn bản: quyền hy vọng. Nó là một niềm hy vọng mới và sống động đến từ Thiên Chúa. Nó không phải là tính lạc quan đơn thuần; nó là một món quà từ trời, điều mà chúng ta không thể tự mình tìm được.

Trong đêm nay, tiếng nói của Giáo hội vang lên: “Ðức Kitô là hy vọng của tôi đã phục sinh! Đây là một “sự lây truyền” khác biệt, một thông điệp được truyền từ tâm hồn đến tâm hồn – vì tất cả mọi tâm hồn con người đều chờ đợi Tin Vui này. Nó là sự lây truyền của hy vọng: “Ðức Kitô là hy vọng của tôi đã phục sinh!”

Anh chị em thân mến, thờ ơ, quy ngã, chia rẽ và lãng quên không phải là những từ ngữ chúng ta muốn nghe thấy trong thời gian này. Chúng ta muốn loại bỏ những từ ngữ này mãi mãi! http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/urbi/documents/papa-francesco_20200412_urbi-et-orbi-pasqua.html

13 tháng Tư: Chúng ta #cùng cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo chính quyền, các nhà khoa học và các chính trị gia, là những người đang bắt đầu tìm ra một con đường để thoát khỏi đại dịch, cho dù “hậu quả” của nó đã bắt đầu. Ước mong rằng họ tìm được con đường đúng đắn, luôn luôn vì sự tốt lành cho dân tộc của họ.

 Trong #Tin mừng trong ngày chúng ta nghe biết những người phụ nữ đã loan báo sự Phục sinh của Chúa Giêsu cho các môn đệ. Hôm nay cha nhớ đến những cố gắng mà không biết bao nhiêu phụ nữ dành ra để chăm sóc cho người khác, ngay cả trong cuộc khủng hoảng sức khỏe này.

14 tháng Tư: Chúng ta #cùng cầu xin để Chúa ban cho chúng ta ơn hiệp nhất. Trong những thời gian khó khăn này, xin Ngài cho phép chúng ta khám phá mối dây ràng buộc giữa chúng ta và sự hiệp nhất thì lớn lao hơn chia rẽ.

Sám hối có nghĩa là trở về với lòng trung thành. Hôm nay chúng ta hãy xin ơn biết nhìn vượt ra ngoài sự an toàn của riêng mình, và trở nên trung tín ngay cả khi đứng trước ngôi mộ và trước sự sụp đổ của quá nhiều ảo tưởng. Giữ lòng trung thành thì không dễ dàng. Xin Chúa gìn giữ sự trung thành của chúng ta. #HomilySantaMarta

Sự phục sinh của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng cái chết không có lời nói sau cùng; sự sống có lời nói sau cùng. Đức Kitô đã được nâng dậy, từ đó chúng ta có thể có cái nhìn tích cực vào mọi biến cố trong cuộc sống của mình, ngay cả những biến cố khó khăn nhất và những biến cố đau thương và bấp bênh.

15 tháng Tư: Chúng ta #cùng cầu nguyện cho người cao niên, đặc biệt những người bị cách ly hoặc trong nhà dưỡng lão, và sợ bị chết trong cô đơn. Họ là cội rễ của chúng ta. Họ cho chúng ta niềm tin, truyền thống, và ý thức hệ thuộc. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ở bên họ.

Sự trung tín của Thiên Chúa là một sự trung tín kiên nhẫn với dân Người. Thiên Chúa lắng nghe, dẫn dắt, giải thích từ từ, và thắp lên ánh lửa trong tâm hồn như Ngài đã làm với hai môn đệ đi xa khỏi Giêrusalem: Người làm cho tâm hồn họ rực cháy để họ quay trở lại nhà. #HomilySantaMarta

 Họ được gọi là con Thiên Chúa là những người đã học được nghệ thuật của bình an và thực hành nó, biết rằng không có sự hòa giải nếu không có món quà sự sống của một người, và sự bình an đó phải luôn được tìm kiếm trong mọi hoàn cảnh. #Beatitudes #GeneralAudience

[Nguồn: https://twitter.com/Pontifex]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 16/4/2020]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Comments are closed.