Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 21-28/4/2020 (trang 12)

0

Đức Thánh Cha Phanxicô trên Twitter
từ 21-25/1/2020

21 tháng Một: Qua Phép Rửa tội, tất cả người Ki-tô hữu chúng ta được xức dầu bởi sự tuyển chọn của Chúa, và đây là một món quà tinh tuyền. Hôm nay chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần gìn giữ cho chúng ta món quà này với lòng trung tín. Đây là sự nên thánh của người Ki-tô hữu. #HomilySantaMarta

22 tháng Một: Năm nay, Tuần lễ Cầu nguyện cho Sự Hiệp nhất người Ki-tô hữu dành riêng cho chủ đề lòng mến khách. #GeneralAudience

22 tháng Một: Cùng nhau làm việc để thực hành lòng hiếu khách, đặc biệt đối với những người với cuộc sống dễ bị xúc phạm nhất, sẽ làm chúng ta trở thành những con người tốt hơn, những môn đệ tốt hơn, và một dân tộc Ki-tô hữu hiệp nhất hơn. #General Audience

23 tháng Một: Lòng mến khách của hội thánh đòi hỏi tinh thần sẵn sàng lắng nghe người Ki-tô hữu khác, chú ý đến những câu chuyện đức tin của riêng họ và chú ý đến lịch sử cộng đoàn đức tin của họ.

24 tháng Một: Năm nay cha muốn dành riêng Ngày Truyền thông Thế giới theo chủ đề kể chuyện. Để không bị lạc lối, chúng ta phải làm cho sự thật trở thành những câu chuyện tốt lành của riêng chúng ta. Những câu chuyện xây dựng và giúp chúng ta tìm được nguồn cội và sức mạnh để cùng nhau tiến bước. http://vatican.va/content/francesco/en/messages/communications/documents/papa-francesco_20200124_messaggio-comunicazioni-sociali.html

25 tháng Một: Sự đố kỵ và ghen tuông là những hạt giống nảy sinh chiến tranh. Chúng ta hãy xin ơn có được một tâm hồn trong sáng, như tâm hồn của Đa-vít, một tâm hồn trong sáng tìm kiếm công lý và hòa bình. #SantaMarta

[Nguồn: https://twitter.com/Pontifex]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 26/1/2020]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Comments are closed.